MÜTEBERRİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEBERRİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEBERRİR: Teberrür eden, Allah'a derinden ve içten itaat eden.

MÜTEBERRİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEBERRİK(E): (Bereket. den) Mübarek sayılan, teberrük eden, uğurlu. Devamını Oku

 • MÜTEBERRİZ: Beliren, meydana çıkan, teberrüz eden. Devamını Oku

 • TEBERRÜR: Allah rızasına çalışma. Devamını Oku

 • MÜTEBERRİ: Teberri eden, yüz çeviren. Devamını Oku

 • MÜ’MİN: Allah’a ve emirlerine, kanunlarına iman eden. İnanan. Allah’a, âhirete, kitablarına, meleklerine, peygamberlerine ve kadere iman edip itaat eden kimse. * Emniyete kavuşan. * Korkulardan emniyet veren (Allah C.C.) (Bak: İman, Kâfir) Devamını Oku

 • MÜTEBERRİD: Soğuyan. Devamını Oku

 • TEBERRÜM: Muztarib olmak, ıztırab ve acı çekmek. Devamını Oku

 • MÜTEBERRİKEN: Mübarek sayarak, uğur bilerek. Devamını Oku

 • TEBERRÜD: Soğuma, serinleme, soğuk hâle gelme. * Soğuk suya girme. Devamını Oku

 • TEBERRÜKEN: Uğurlu ve mübarek olarak. Bereket mevzuu ederek. Devamını Oku

 • TEBERRÜC: Açık saçık olmak. * Kadının süslenip yabancılar içinde gezmesi. (Câhiliyet devrinde olduğu gibi) Devamını Oku

 • KUL: De, söyle, bildir (meâlinde emirdir)(“Kul” kelimesi Kur’anın çok yerlerinde mezkûr veya mukadderdir. “Kul” emri risalet ve nübüvvete işarettir. İ.İ.)Türkçede “Kul”, emir dinleyen hizmetkâr, Allah’ın mahlûku, Allah’a itaat ve ibadet eden veya köle mânasındadır. Devamını Oku

 • TEBERRİ: Alâkasız olma. Sevmeyip yüz çevirme. * Temiz olma. Devamını Oku

 • TEBERRÜK: Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak. * Hayr-ı İlâhiye hissedâr olmak. Devamını Oku

 • MÜSEBBİH: Allah’ı tesbih edip anan, Allah’ı noksan sıfatlarından tenzih eden ve zikreden, Sübhanallah diye Allah’ı tesbih eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar