MÜTEAKID Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜTEAKID kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜTEAKID: (Akd. dan) Anlaşma yapan iki kişiden her biri.

MÜTEAKID ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TARAF: Yan, yön. * Yer, memleket, ülke. Kıt’a. * Taraftarlık, sahip çıkmak, korumak. * Aralarında anlaşmazlık bulunan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Devamını Oku

 • HEM-AVİZ: f. Harpte karşılaşan iki kişiden biri. Devamını Oku

 • MUAHİD: Andlaşma yapanlardan her biri. Yeminli ve anlaşmalı olanlardan her biri. * İslâm hükümetine vergi ödeyerek kendini himâye ettiren gayr-ı müslim. (Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) Arab müşriklerinden muâhid ve halifleri vardı, beraber harbe giderlerdi.) Devamını Oku

 • KELÂMULLAH: Allah kelâmı, Kur’ân-ı Kerim. (Bak: Kur’ân)(Kur’ân başka kelâmlarla kabil-i kıyas olamaz. Çünkü, kelâmın tabakaları, ulviyet ve kuvvet ve hüsn-ü cemâl cihetinden dört menbaı var. Biri mütekellim, biri muhâtab, biri maksad, biri makamdır. Ediblerin yanlış olarak, yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Öyle ise, sözde “Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş?” ise Devamını Oku

 • ÂKİDEYN: Huk: Her akidde anlaşmayı yapan her iki taraf. Devamını Oku

 • MİKRON: Fr. Metrenin milyonda biri. Milimetrenin binde biri. Devamını Oku

 • HULÜM: (C.: Ahlâm) Düş, rüyâ. (Rüyâ tâbiri iyilerinde; hülm tâbiri kötülerinde kullanılır.) * İhtilam olmak. * Akıl. Devamını Oku

 • MÜTEAMMİD: Kasteden, kasden yapan. Tasarlıyarak yapan. Devamını Oku

 • ASTRONOT: yun. Feza yolculuğu yapan vasıtaları kullanan kişi. (Amerikada ve batıda astronot; Rusyada ve komünist ülkelerde kozmonot tâbiri kullanılmaktadır.) Devamını Oku

 • MÜDEBBİR: Evvelden düşünüp işleri ona göre ayarlayan. Her şeyin evvelden tedbirini yapan, gören. * İlmi ile her şeyin akibetini ihâta edip ona göre hikmetle iş yapan Allah (C.C.). Devamını Oku

 • MEFAHİM: Mefhumlar. Anlaşılan şeyler. Anlaşılan mânâ ve mefhumlar. Devamını Oku

 • HEM-AVERD: f. Savaşan iki kişiden herbiri. Devamını Oku

 • KAVM-İ MAHSUR: Nüfusu yüz kişiden az olan köy halkı. Devamını Oku

 • HÂCEGÂN-I DİVAN-I HÜMAYUN: Eskiden devlet dairelerindeki yazı işlerinin başında ve bir takım mühim memuriyetlerde bulunanlar hakkında kullanılan bir tâbirdi. İkinci Mahmud zamanında yenilikler yapılıp memuriyete mahsus rütbeler ihdas olunurken hâcegânlık da rütbe sayılmış ve bunlara ait nişanla, resmi günlerde giyecekleri elbise de tâyin olunmuştu. Bu suretle hâcegân-ı divân-ı hümâyun tâbiri de tarihe karışmıştı. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • HÂCEGÂN-I DİVAN-I HÜMAYUN: Eskiden devlet dairelerindeki yazı işlerinin başında ve bir takım mühim memuriyetlerde bulunanlar hakkında kullanılan bir tâbirdi. İkinci Mahmud zamanında yenilikler yapılıp memuriyete mahsus rütbeler ihdas olunurken hâcegânlık da rütbe sayılmış ve bunlara ait nişanla, resmi günlerde giyecekleri elbise de tâyin olunmuştu. Bu suretle hâcegân-ı divân-ı hümâyun tâbiri de tarihe karışmıştı. (O.T.D.S.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar