MUTAVAAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUTAVAAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUTAVAAT: İtaat etme. Baş eğme. Tâbi' olma. * Gr: Fâilleri ile mef'ulleri bir olan fiil.

MUTAVAAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İNKIYAD: Boyun eğme. Muti olma. Teslim olma. İtaat etme. İmtisal. Devamını Oku

 • İNTIYA’: İtaat etme, muti olma, söz dinleme. Devamını Oku

 • TEBAİYYET: Uyma, tabi olma. İtaat, inkıyad ve imtisal etme. Devamını Oku

 • TETAVÜL: Uzun olma, uzama. * Zulüm etme. * Birbirine muhalefet, kibir ve taazzum etme. * Musallat olma. * Mugayeret eylemek. Devamını Oku

 • ASAMM: Sağır. * Sert, katı. * Güç, tahammül edilmez. * Gr: Muzaaf olan fiil. (İkinci veya üçüncü harf-i aslisi şeddeli olan fiil) Devamını Oku

 • İTTİBA’: Tabi’ olma. Arkasından gitme. İtaat etme. Tebaiyyet ve imtisal etme.(Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzun reçetesi: İttiba-ı Kur’andır! M.)(Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibaını istilzam edip intac ediyor. Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip, bid’alara giriyor! L.)(Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Devamını Oku

 • SAHABET: Sâhib olma, sâhib çıkma. * Sohbetinde bulunmuş olma. * Yardım etme, koruma, arka olma. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MA’LUM: Etken fiil. Öznesi yani, faili belli olan fiil. Devamını Oku

 • TECERRÜD: Soyunma, çıplak olma. * Evli olmama. * Tas: Mâsivadan alâkasını kesip, Allah’a müteveccih olup, ibadet ü taatla meşgul olma. * İman ve İslâmiyete mücahidane ve fedakârane bir tarzda hizmetle iştigal etme. * Herşeyden boş olma. (Bak: Mücahede) Devamını Oku

 • TECERRÜD: Soyunma, çıplak olma. * Evli olmama. * Tas: Mâsivadan alâkasını kesip, Allah’a müteveccih olup, ibadet ü taatla meşgul olma. * İman ve İslâmiyete mücahidane ve fedakârane bir tarzda hizmetle iştigal etme. * Herşeyden boş olma. (Bak: Mücahede) Devamını Oku

 • VELY: Birbiri ardı sıra gelme. Tâkib etme. * Çıkma. Olma. * Yaz yağmurundan so a olan yağmur. * Yakınlık. Devamını Oku

 • VELY: Birbiri ardı sıra gelme. Tâkib etme. * Çıkma. Olma. * Yaz yağmurundan so a olan yağmur. * Yakınlık. Devamını Oku

 • MÜTEADDİ: (Udvan. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, saldıran, sataşan. * Gr: Lâzım fiilinin mukabili. Fiil eseri fâilden mef’ul denilen diğer bir isme geçerse o halde fiil müteaddi olur. Geçişli fiil. (Anlatmak, düşündürmek gibi) Devamını Oku

 • İ’TİLAL: (İllet. den) Hasta olma. * Hastalanma. * Bahane etme. * Her şeyden vazgeçip tek bir şeyle meşgul olma. Devamını Oku

 • İSTİSLAM: Uyma, tabi olma. * Müslümanlığı kabul etme. İslâm olma. * Yolun ortasından gitme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar