MUTATABIK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUTATABIK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUTATABIK: Münâsib gelen. Birbirine uyan. Uygun.

MUTATABIK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUNTABIK: İntibak eden. Birbirine uyan. Uygun. Devamını Oku

 • TETABUK: Birbirine uygun ve muvafık olmak. Uymak. Birşeye uygun düşmek. Devamını Oku

 • KAFADAR: f. Arkası sıra giden, peşinden ayrılmayan. * Kafaları birbirine uyan, kafaca birbirine denk olan arkadaş. Devamını Oku

 • TEVAFUK: Birbirine uygunluk. Muvâfık oluş. Rast gelme hali. Nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak. Devamını Oku

 • MUTABIK: Uygun. Muvafık. Uyan. Devamını Oku

 • TENASÜB: Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma. * Nisbet, kıyas. * İki adet birbirine nisbet edilerek yapılan hesap usulü. * Edb: Mânaca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek maksadı ile zikretmek. Devamını Oku

 • ASRÎ: Devre, modaya ve israflı fantaziyelere uyan. Taklitçi. Zamana uygun. Bir devreye, asra âit ve müteallik. Devamını Oku

 • MÜTEVASIL(A): (Vasl. dan) Birbirine bitişmiş. Birbirine ulaşan, gelen. Devamını Oku

 • SALİH(A): (Salâh. dan) İşe yarar, elverişli, uygun, iyi. Haklı olan, itikatlı, dindar, dinî emirlere uyan. * Faziletli, ehl-i takva olan. Devamını Oku

 • MÜMTEZİC: İmtizac eden. Birleşmiş olan, birleşik. * Birbirine tamamen uygun olarak karışmış olan. * Aralık bırakmayan, birbirine karışık, tamamen kapanan. * Birbiriyle iyi geçinen. Devamını Oku

 • HEM-SAZ: f. Uyan, uygun, muvafık, münâsib. * Arkadaş, refik, arkadaşlık. Devamını Oku

 • MÜSBET HAREKET: Doğruluğu âşikâr olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket. * Allah’ın (C.C.) emrine uygun, tahribkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tâmir edici tarzda olan, mizan, adâlet ve insafa uyan hareket.(Bir şeyin vücudu, bütün eczasının vücuduna vâbestedir. Ademi ise, bir cüz’ünün ademi ile olduğundan; zayıf adam Devamını Oku

 • MÜTEVAFIK: Birbirine uygun olan, tevafuk eden. Devamını Oku

 • MÜRAAT-I NAZÎR: Edb: Mânâca birbirine uygun kelimeleri bir cümlede toplamak. Devamını Oku

 • SİLSİLE: Birbirine bağlanan, bir sıra meydana getiren şey. Zincir. Zincir gibi birbirine ekli ve bitişik olan. * Soy, sop. * Sıradağ. * Seri. Dizi. * Ard arda gelen şeylerin meydana getirdiği sıra. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar