MUTASAVVIF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUTASAVVIF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUTASAVVIF: Tasavvufla uğraşan. İlâhiyyatla uğraşan, tarikat ehli olan. (Bak: Tarikat)

MUTASAVVIF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUTASAVVIFÎN: Tasavvufçular. Sofiler. Devamını Oku

 • MUTASAVVIFÂNE: f. Sofuca. Mutasavvıflara yakışır tarzda. Devamını Oku

 • MUTASAVVIFÂNE: f. Sofuca. Mutasavvıflara yakışır tarzda. Devamını Oku

 • TASAVVUF: Kalbi dünyanın fâni işlerinden ayırıp Allah (C.C.) sevgisi ile bağlamak. Tarikat ehli olmak. (Bak: Tarikat)(İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî gibi muhakkıkin-i ehl-i tarikat derler ki: “Birtek Sünnet-i Seniyyeye ittiba’ noktasında hâsıl olan makbuliyet, yüz âdâb ve nevâfil-i hususiyeden gelemez! Bir farz, bin sünnete müreccah olduğu gibi; bir Sünnet-i Seniyye dahi, bin âdâb-ı tasavvufa müreccahtır!” demişler. Devamını Oku

 • MÜTEBEDDİ’: Sünnet ehli iken bid’at ehli olan. Devamını Oku

 • HALVETÎ: Halvete müteallik, halvetle alakalı. * İbadet ve zikirlerini tenhada yapan bir tarikat adı. * Halvetiye Tarikatından olan kimse. Devamını Oku

 • TASAVVUFÎ: Tasavvufla alâkalı. Tasavvufa ait. Devamını Oku

 • EHL-İ NÂR: Cehennemlik olan. Cehennem ehli. Devamını Oku

 • EHL-İ ÂLEM: Âlemin ehli olan insanlar. Devamını Oku

 • MÜRCİE: Ehl-i Sünnet mezhebine muhalif ve dalâlet ehli olan bir fırka. Devamını Oku

 • MES’UD: Saadetli, iman ehli olan, bahtiyar. Mutlu. Devamını Oku

 • EHL-İ IRZ: Yüz aklığı ve şan, itibar sahibi olan, namuslu kimse. Şerefli ve temiz olan. Namuslu, iffetli ve ismetli. Irz ehli. Devamını Oku

 • EHL-İ IRZ: Yüz aklığı ve şan, itibar sahibi olan, namuslu kimse. Şerefli ve temiz olan. Namuslu, iffetli ve ismetli. Irz ehli. Devamını Oku

 • MEVLEVÎ: Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin tarikatından olan müslüman. Devamını Oku

 • HAŞİMÎ: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.M.) kabilesinden, O’nun sülâlesinden gelen. * Bir tarikat şubesinde olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar