MUTABBAK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUTABBAK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUTABBAK: Tatbik olunmuş uydurulmuş.

MUTABBAK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUHTERA’: İcad edilmiş. İhtira’ olunmuş. Uydurulmuş. Devamını Oku

 • EFSANE: Masal. Uydurulmuş yalan hikâye. Devamını Oku

 • MÜZEVVER: Uydurulmuş, düzme. * Fitne, dedikodu. Devamını Oku

 • MÜCTEHEZ: (Cihâz. dan) Techiz olunmuş, donatılmış. Tanzim ve tertib olunmuş. Devamını Oku

 • MÜSTERHAM: İstirham olunmuş, niyaz olunmuş, yalvarılmış bulunan. Devamını Oku

 • TERİM: Fransızca olan “Terme” kelimesinden uydurulmuştur. “Istılah” veya “tabir” yerinde kullanılır. Devamını Oku

 • MAHKÎ: Hikâye olunmuş. Anlatılmış. Rivayet olunmuş olan. Devamını Oku

 • AMEL-İ UHREVÎ: Âhirete ait amel. (Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhrevi istersen ve herbir dakika-i ömrünü bir ömür kadar faideli görmek istersen ve âdetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen, Sünnet-i Seniyyeye ittiba et. Çünki: Bir muamele-i şer’iyyeye tatbik-i amel ettiğin vakit, bir nevi huzur veriyor. Bir nevi ibadet oluyor. Uhrevi çok Devamını Oku

 • MAKDUR: Güç. Kuvvet. Kudret. * Takdir olunmuş. Allah’ın takdiri. Daha evvelden takdir olunmuş. Devamını Oku

 • MEŞRUH: Şerh olunmuş. Anlatılmış. Açıklanmış. İzah olunmuş. Devamını Oku

 • MÜN’AKID: İn’ikad eden, bağlanan, bağlanmış, düğümlenmiş. * Teşkil olunmuş, resmi olarak iki taraf arasında kabul olunmuş. Kurulan, ictima eden. Devamını Oku

 • SÜMMET-TEDARİK: So adan, başka yerlerden tedarik edilmiş olan. So adan düşünülmüş, uydurulmuş. Devamını Oku

 • HURAFE-VARÎ: f. Hurafeye benzer. Hurafe gibi uydurulmuş. Devamını Oku

 • MÜRETTEB: Tertib edilmiş, dizilmiş, yerli yerine konulmuş, sıralanmış. * Kasden uydurulmuş. * Tayin edilmiş. Bir şey, bir yer için ayrılmış. * So adan kurulmuş. Devamını Oku

 • MUSANNA’: So adan yapılmış. Sanatla ve düzgün yapılmış olan. Sanatkârane yapılmış olan. Usta elinden çıkmış olan. * Uydurulmuş, yapmacık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar