MÜSTAKİM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜSTAKİM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜSTAKİM: (Kıyam. dan) Doğru, istikametli. * Eğri olmayan, düz, dik. * Hilesiz, temiz.

MÜSTAKİM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÂMİR-İ MÜSTAKİL: Hiç kimseye bağlı olmayan ve istiklâl sahibi olan âmir, kumandan. Devamını Oku

 • MÜSTAKÎL: Pazarlığın bozulmasını isteyen. Devamını Oku

 • MÜSTAKİLL: Kendini idare edebilen. Başlıbaşına. Bağımsız. Devamını Oku

 • MÜSTAKİMÂNE: f. Doğrulukla, namuslulukla, adâlet dâiresinde. Devamını Oku

 • HATT-I MÜSTAKİM: f. Doğru çizgi. * Doğru yol. Doğruluk üzere olan şey. Devamını Oku

 • HÜKÛMET-İ MÜSTAKİLLE: İstiklâliyet ve hâkimiyet ve haklarını tamâmen hâiz olan hükümet. Devamını Oku

 • HÜKÛMET-İ GAYR-İ MÜSTAKİLLE: İstiklâliyet ve hâkimiyet haklarını tamamen haiz olmayıp, diğer bir devletin boyunduruğu altında bulunan hükûmet. Devamını Oku

 • MÜSTAKİLLEN: (Kıllet. den) Yalnız, ancak. * Başlı başına olarak, kendi başına, bağımsız olarak. Devamını Oku

 • HAREKET-İ MÜSTAKİME: Fiz: Doğru bir çizgi üzerinde olan hareket. Devamını Oku

 • GAMİC: Huy ve tabiatı doğru ve istikametli olmayan. Devamını Oku

 • SIRAT-I MÜSTAKİM: En doğru yol, İslâmiyet yolu. Hak yolu. Allah’ın râzı olduğu en doğru yol. Peygamberlerin, evliya ve sâlihlerin, sıddıkinlerin gittikleri meslek.(Sırat-ı müstakim, şecâat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülâsasından hasıl olan adl ve adâlete işârettir. Şöyle ki: Tegayyür, inkılâb ve felâketlere ma’ruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskân edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdâs Devamını Oku

 • MÂ-İ MÜSTAMEL: Temiz olduğu halde temizleyici olmayan, kullanılmış olan sulardır. Devamını Oku

 • TAHİR(E): Temiz. Pâk. Abdesti bozacak veya guslü icab ettirecek şeylerden birisiyle özürlü olmayan. * Zâhir ve bâtında bütün ayıp ve kirlerden temiz, pâk olduğu için Hz. Peygamberimize de (A.S.) bu isim verilmiştir. * Müzikte: Makam ismi. Devamını Oku

 • SAFİ: Katışıksız. Temiz, süzülmüş ve temiz. * Bozuk olmayan. Hâlis. Devamını Oku

 • BERÎ: (Berâet. den) Kurtulmuş. Temiz. Kayıt ve hüküm altında olmayan. Zimmeti bulunmayan adam. Hiçbir karışıklık, kusur ve noksanı olmayan. Hastalıktan sâlim olan. (Bak: Ber’) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar