MÜŞ’İR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜŞ’İR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜŞ'İR: İş'ar eden, haber veren, bildiren.

MÜŞ’İR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜNZİR: (Nezir. den) Olacak bir şeyi haber vererek korkutan, akibetin kötülüğünü bildiren. * Kâfir ve münafıkların Cehennem’e gideceğini haber veren. Devamını Oku

 • MÜNZİR: (Nezir. den) Olacak bir şeyi haber vererek korkutan, akibetin kötülüğünü bildiren. * Kâfir ve münafıkların Cehennem’e gideceğini haber veren. Devamını Oku

 • MUHBİR: Haber veren. Haberci. Haber toplayan. * Birisinin fenâlığını alâkadar makama haber veren. Jurnalcı. Devamını Oku

 • MÜBEŞŞİR: İyi haber verip sevindiren. Hayırlı haber veren. Müjdeleyen. Devamını Oku

 • MÜTEVATİR: Çok kimselerin naklettikleri haber. Yaygın haber. Herkesin veya alâkadarların işitip doğruluğunu kabul ettikleri kat’i, şüphesiz, sağlam haber. Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir cemaatın bir hâdise hakkında verdikleri haber. (Bak: Tevatür) Devamını Oku

 • MÜDHİŞ: (Müthiş) Dehşet veren, korkutan.(…Arkadaş! O Zât-ı mürşid nev’-i beşeri korkutmak için pek müdhiş hakikatlerden bahsediyor ve insanları tebşir için kalbleri cezb ve akılları celb eden mes’elelerden haber veriyor. M.N.) Devamını Oku

 • CASUS: (C.: Cevâsis) Hafiye. Gizli sırları haber veren. Kendi asıl şahsiyetini gizleyip, kendini iyi şahsiyet şeklinde göstererek ve gizli yollarla bir devletin askeri, siyasi ve mâli durumlarına dair haberleri başka bir devlet menfaatına olarak toplayıp bildiren kimse. Devamını Oku

 • MÜSTAHBİR: (Haber. den) Duyan, işiten, haber alan. Devamını Oku

 • MUHABİR: Haber veren, haberci. * Gazeteye havadis gönderen kimse. Devamını Oku

 • MÜNHİYE: Haber veren, haberci. Devamını Oku

 • MÜBELLİG: Tebliğ eden. Bildiren. Duyuran. * Büyük câmilerde imamın dediklerini tekrar eden kimse. Devamını Oku

 • TAHBİR: (Haber. den) Haber etme. Haber verme. Devamını Oku

 • MÜNESSİM: Hayat veren, ruh veren. Allah. * Lâyık olana maaş bağlıyan kimse. * Köle âzâd eden. Devamını Oku

 • MÜSMİR: Hayır veren, meyve veren, faydalı netice veren. Devamını Oku

 • MÜNİR: Nurlandıran, nur veren, ziya veren, ışık veren, parlak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar