MÜŞEYYEA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜŞEYYEA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜŞEYYEA: Bir şeyin ardından bağırıp çağıran kadın. * Koyun sürüsünün ardına uyan koyun.

MÜŞEYYEA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • PA-ÇE: f. Küçük ayak. Pantolon, şalvar gibi şeylerin dizden aşağı olan kısmı. Paça. * Koyun, keçi ve sığır ayağı. * Koyun, keçi ve sığır ayağından yapılan yemek. Devamını Oku

 • MİHVER: Dünyanın kuzey ve güneş kutbu arasından geçtiği farz olunan hat, dönen bir şeyin ortasından geçen mil. Düzgün geometrik şekilleri iki eşit kısma ayıran doğru çizgi. Çark ve tekerlek gibi dönen şeylerin ortasından geçen mil. Merkez. * Mat: Üzerinde bir müsbet ciheti var farzedilen sonsuz hat. * Kağnı arabasının dingili. Devamını Oku

 • TEGANNÜM: Koyunlaşma. Koyun postuna bürünüp kendisini koyun gibi gösterme. Devamını Oku

 • MÜMAKESE: Satın aldığı şeyin pahâsından kesmek. Devamını Oku

 • MÜMAKESE: Satın aldığı şeyin pahâsından kesmek. Devamını Oku

 • TENAKUZ: Sözün birbirini tutmaması. Konuşmada beyan edilen söz ve fikirlerin birbirine zıt olması. * Man: İki şeyin birbirine nakiz olması. Bir şeyin nakizi, o şeyin ref’inden (kaldırılmasından) ibarettir. Devamını Oku

 • MUTATAFFİL: Arkasından giden, uyan. * Parazit olan, tatafful eden. Devamını Oku

 • KAFÎNE: Kafasından kesilen koyun. Devamını Oku

 • AGÂH: (Ageh) f. Haberdar. Uyanık. Kalbi uyanık. Malumatlı. Basiretli. Vâkıf. Bilen. Devamını Oku

 • ZIHRIT: Koyun ve deve burunlarından akan sümük. Devamını Oku

 • FERMAN-BERDAR: f. Fermana uyan, emre uyan. Devamını Oku

 • REUM: Yavrusunu seven deve. * Yanından geçen kimsenin elbisesini yalayan koyun. Devamını Oku

 • ME’MUM: İmama uyan kimse. İlerdekine uyan. Devamını Oku

 • MUKTEDÎ: Tâbi olan, uyan. İmama uyan. Devamını Oku

 • MESBUK: Geçmiş. * Sebkedilmiş. Arkada bırakılmış. Başkasından geri kalmış. * İlmihalde: Evvelce imamla namaza durmamış olup, so adan imama uyan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar