MÜŞEVVEH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜŞEVVEH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜŞEVVEH: Şekil ve kıyafeti çirkin. Bed-endâm kimse.

MÜŞEVVEH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜŞEKKEL: (Şekl. den) Kalıbı, şekli, biçimi, kıyafeti gösterişli ve yerinde. * Şekil verilmiş, şekillendirilmiş. Devamını Oku

 • DEMİM(E): Çirkin ve kısa boylu kimse. Devamını Oku

 • ŞETİM: Küfredilmiş sövülmüş kimse. * Kerih ve kabih olan, çirkin. Devamını Oku

 • HARBAT: f. Ahmak, bön, ebleh. * İri yapılı kaz. * Kalıp ve kıyafeti yerinde olduğu halde ahmak olan kimse. Devamını Oku

 • BASİL: Kahraman, cesur, yiğit kimse. * Fena, sert, kırıcı, kötü söz. * Haram olan şey. * Güzel olmayan, çirkin kimse. Devamını Oku

 • MÜLK: Mal. Yer. Bina. * Hüküm ile bir şeyin zabt ve tasarrufu. * İzzet, azamet, şevket. * Bir şeyin dış yüzü. * İnsanın sahip ve malik olduğu şey. * Akıl sahiplerini tasarruf etmek. * Mâlik olmak.(Her şeyin bir mülk, diğeri melekut, yâni bir dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti vardır. Mülk ciheti bazı şeylerde Devamını Oku

 • MEŞNU’: Çirkin kimse. * Buğzolunmuş. Devamını Oku

 • KAFENDER: Çirkin yüzlü, katı başlı kimse. Devamını Oku

 • KAFDER: Çirkin yüzlü, katı başlı kimse. Devamını Oku

 • DEBKEL: Bir araya toplanmış mal. * Derisi kalın, çirkin kimse. Devamını Oku

 • MÜCERRED: (C.: Mücerredât) Yalnız, tek. * Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına. * Çıplak, soyulmuş. * Tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr. * Edb: Kur’ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. Bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir. * Fls: Müşahhas olmayan. Vücuda gelmiş eşya ve ef’âlin şekil ve suretlerinden ayrı olarak düşünülen Devamını Oku

 • MUSAVVİR: Tasvir eden. Şekil ve suret çizen. Her şeye güzel şekil ve suretler veren Allah (C.C.) Devamını Oku

 • DÜ’BUB: Zayıf nesne. * Çirkin huylu, kısa boylu kimse. * Kolay yol. * Uzun at. * Karınca nevinden bir nev. * Hububattan bir cins. Devamını Oku

 • MEMSUH: Suratı, daha çirkin şekle sokulmuş. Biçimsiz ve çirkin surete girmiş olan. Devamını Oku

 • MAKBAH: (C: Mekâbih) Çirkin olmak. Çirkin olacak yer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar