MÜSEMMA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜSEMMA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜSEMMA: İsimlendirilen, ad verilmiş olan, bir ismi olan. * Muayyen zaman. Belirli vakit.

MÜSEMMA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ECEL-İ MÜSEMMA: f. Muayyen bir zamana kadar, Allah’ın takdir ettiği ölüm. Devamını Oku

 • MÜSEMMA-YI AKDES: En kudsî isimlerin sahibi olan Cenab-ı Hak. Devamını Oku

 • SEMEN-İ MÜSEMMA: İki tarafın isteğiyle değerlendirilen kıymet. Devamını Oku

 • MEHR-İ MÜSEMMA: İki tarafın rızası ile nikâh bedeli olarak kararlaştırılan para. Devamını Oku

 • MÜSEMMA-YI MEŞRUTİYET: Meşrutiyet diye isimlendirilen. Devamını Oku

 • BEDEL-İ MÜSEMMA: Huk: Akidde belirlenen bedel. Devamını Oku

 • NECM: (Necim) Yıldız, ahter, kevkeb. Ülker yıldızına da denir. Ülker, onbir yıldızdır. Altısı görünür, gözü kuvvetli olan yedinciyi de görebilir. (Peygamberimiz (A.S.M.) hepsini de görür idi.) * Belirli olan vakit. (Araplar, vakti yıldızlarla tahdit ederlerdi) * Kabak ve hıyar gibi yayvan nebat.* Belirli vakitte yapılan vazife. * Kur’an-ı Kerim. * Ceste ceste, kısım kısım oluş. Devamını Oku

 • MÜSTEMHİL: (Mehl. den) Belirli bir vakit ve zaman isteyen. Mühlet isteyen. Devamını Oku

 • SAAT: Bir günün yirmi dörtte biri, saat. Zaman, vakit. Muayyen, belli bir vakit. Altmış dakikalık zaman. * Kıyâmet. Devamını Oku

 • VAKT: (Vakit) Zaman. Saat. Çağ. Mevsim. * Boş zaman. * Geçim. * Fırsat. * Muayyen, belli bir zaman. Devamını Oku

 • MÜSTE’CEL: Belirli bir vakte kadar geciktirilen. Muayyen bir zamana kadar te’hir edilmiş olan. Devamını Oku

 • MEVKUTE: Zamanı muayyen, belirli olarak çıkan matbuât. Gazete, mecmua gibi şeyler. Devamını Oku

 • MÜDDET: Belli ve muayyen vakit. Devamını Oku

 • MEŞ’AR-ÜL HARAM: Hac zamanında ziyaret edilecek muayyen yer. Cebel-i Kuzah, Müzdelife’de bir yerin ismi. Devamını Oku

 • İLYAS (ALEYHİSSELÂM): Benî İsrail peygamberlerinden olup, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen ve Tevrat’ta “Ella” diye mezkûr olan bir Peygamberin ism-i mübarekidir. M.Ö. 9. asırda yaşamış olup ondan so a Elyesa (A.S.) Peygamber olmuştur. İlyâs (A.S.), zamanının hükümdarıyla çok mücadele etmiş, çok zaman mağaralarda yaşamış, çok mu’cizeler göstermiştir. (Bak: Merâtib-i hayat) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar