MÜSEDDİD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜSEDDİD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜSEDDİD: (Sedd. den) Tıkayan, sed yapan. * Tıkanmış, sed yapılmış, mesdud. * (Sedad. dan) Doğrultan. Doğru yola sevkeden.

MÜSEDDİD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SEDD-İ SEDİD: Yıkılması zor olan, sağlam sed. Yıkılmayacak derecede sağlam sedd. Devamını Oku

 • SEDD-İ RASİN: Sağlam set. Devamını Oku

 • SEDD-İ NUTK: Susma. Devamını Oku

 • SEDD-İ ÂHENİN: Demirden yapılan set. Devamını Oku

 • SEDD-İ ZÜLKARNEYN: (Bak: Zü-l karneyn) Devamını Oku

 • SEDD-İ REMAK: Ölmeyecek kadar yeyip içmek. Devamını Oku

 • SEDD: Tıkamak, kapamak, mâni olmak. * Baraj. * Perde, Mânia. * Rıhtım. * Set, tümsek. Devamını Oku

 • SEDD-İ ZERAİ’: Şer’an memnu olan bir şeye vesile teşkil eden mübah fiillerin de men edilmesi. “Def-i mefasid, celb-i menafiden evlâdır.” Buna binaen insan, şer’an memnu olan herhangi bir şeye sâik olacak şeylerden sakınması icab eder, o şeyler hadd-i zâtında mennu olmasa da. Bu husus Mâlikî Mezhebinde delil kabul edilen bir mes’eledir. Devamını Oku

 • SEDD-İ BÂB: Kapı örtme. Devamını Oku

 • REŞİD(E): Doğru yolda giden, hak yolunda olan. * Akıllı, iyi davranan. Ergin, olgun. * Büluğ çağına girmiş kimse. * Doğru yola sevkeden, hayra delâlet eden. * Fık: Malını muhafaza hususunda aklı eren, istediği gibi meşru yolda sarfedebilen kimse. Devamını Oku

 • MÜTEAMMİD: Kasteden, kasden yapan. Tasarlıyarak yapan. Devamını Oku

 • MÜTEREŞŞİD: (Reşad. dan) Doğru yola girmiş olan. Devamını Oku

 • MÜVECCİH: Doğrultan, bir tarafa döndüren. Devamını Oku

 • TESDİD: (Sedd. den) Hayırlı işe doğru yöneltme. * Doğrultma, doğrultulma. Devamını Oku

 • MÜNGALİKA: Kapalı, mesdud. * Kilitli. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar