MÜŞAREBE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜŞAREBE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜŞAREBE: (şürb. den) Beraber içme.

MÜŞAREBE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAA: (Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: Bu takdirde tenvinlenir ve hâl olarak bulunur: (Caû maan: Beraber geldiler.) Devamını Oku

 • İSTİRDAF: Beraber olmayı istemek, beraber gitmeği arzu etmek. Devamını Oku

 • MAAL-KERAHE: Kerih, çirkin, kötü olmakla beraber. Kerahetle beraber. Mekruh olarak. Devamını Oku

 • FELAK SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de 113. suredir. Nâs Suresiyle beraber ikisine Muavvezeyn; İhlâs suresi ile beraber olursa üçüne Muavvezât adı verilir. (Bak: Muavvezetan) Devamını Oku

 • HEMZEND: f. Beraber olanlar. Beraber çalışanlar. Devamını Oku

 • HEMZEND: f. Beraber olanlar. Beraber çalışanlar. Devamını Oku

 • MİGFER: Ateşli silâhların icadından evvel, muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp âletlerinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlık idi. Miğfer, zırh ile beraber bir bütün teşkil ederdi. Osmanlı miğferleri çeşitli şekillerde olmakla beraber genel olarak iki kısma ayrılırdı. Bir kısmı ince bakırdan, diğer kısmı ise çelikten yapılırdı. Miğfer; tepesi sivri fes biçiminde idi. Devamını Oku

 • İSTİFRAŞ: Yataklık yapma. Odalık alma. Yatağa alıp beraber yatma. * Haremi ile beraber yatma. Devamını Oku

 • HÂFIZ: Kur’ân-ı Kerim’i tamamen ezbere okuyan. * Kur’an-ı Kerim’in mânası ile beraber her şeyini yaşamaya ve muhafazaya çalışan. * Muhafaza eden. Koruyan. Hıfzeden. (Hadis ilmi ile meşgul ve mütehassıs olup yüzbin hadis-i şerifi senetleri ile beraber ezberden okuyanlara da Hâfız-ül hadis denirdi.) (Ist. Fık. K.) Devamını Oku

 • MÜKÂFÎ: (Kifâyet. den) Eşit, müsâvi. Beraber. Devamını Oku

 • BERABER MÎ-ZENEND HER ŞEY: Herşey berâber söylüyor, çarpıyor, konuşuyor. Devamını Oku

 • BEHİMİYYET: Hayvanlık, canlı olmakla beraber akılsız oluş. Devamını Oku

 • MÜRTEBİT: (Murtabıt) Bağlı, birbirine bitişik, bağlantılı, beraber. Devamını Oku

 • HAREKÂT-I MÜŞTEREKE: Müşterek hareketler, beraber davranışlar. Devamını Oku

 • MÜTTEFİKAN: Beraber olarak, anlaşarak, birlikte. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar