MÜRTEKIB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜRTEKIB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜRTEKIB: (Rükub. dan) Bekleyen, gözleyen, uman. * Göz hapsine alan.

MÜRTEKIB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTERAKKIB: (Rükub. dan) Gözleyen, bekleyen. Devamını Oku

 • MUNTAZIR: Bekleyen. Gözleyen. Birisinin gelmesini bekleyen. Devamını Oku

 • MÜRTEKİBÎN: (Mürtekib. C.) İrtikâb edenler. Kötü iş yapan kimseler. * Rüşvet alan ve yiyen kişiler. Devamını Oku

 • MÜSTEVKİ’: Bir şeyin vukuunu bekleyen, olmasını bekleyen. * Olacak diye endişelenen. Devamını Oku

 • MÜNTAKİM: (Nakm. dan) İntikam alan, öç alan, suçluya cezasını veren. Devamını Oku

 • MÜTEHANNİN: Özleyen, göreceği gelen. Devamını Oku

 • MÜTELEHHİF: (C.: Mütelehhifîn) (Lehef. den) Hasret çeken. Özleyen. Yanıp yakılan. Hüzünlü olan. Devamını Oku

 • MÜTELEVVİM: Muntazır olan, bekleyen. Devamını Oku

 • MÜŞTERİ: Malı parayla alan. Satılan malı alan. * Bir yıldız ismidir. Jüpiter. * İstekli, arzulu. Devamını Oku

 • MÜTEZAMMIN: Koltuğa alan. * Kavrayan, içine alan, müştemil. Devamını Oku

 • MÜSTEDÎN: (Deyn. den) Ödünç alan, borç alan, istidane eden. Devamını Oku

 • MÜTERABBIS: Bekleyen. Devamını Oku

 • MÜMHİL: (Mehl. den) Mühlet veren, bekleyen. Devamını Oku

 • MÜTEFEVVİZ: Tefevvüz eden, uhdesine alan. * Gayr-i menkul malların tasarruf hakkını üzerine alan. Devamını Oku

 • MÜLTEZİM: Bir şeyi kendi üzerine lâzım eden; iltizam eden, üzerine alan, deruhte eden. Devlet hazinesine maktu, muayyen vergi verip bir kısım memleketlerin aşar gibi varidatının tahsilini üzerine alan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar