MURTAZI’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MURTAZI’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MURTAZI': (Rızâ. dan) Süt emen, irtiza eden.

MURTAZI’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜRG-İ ÇEMEN: Bülbül. Devamını Oku

 • ÇEMENİSTAN: f. Bahçe, çimenlik. Devamını Oku

 • KENE: Hayvanın etine yapışıp kanını emen küçük bir böcek. Devamını Oku

 • MÜNŞİFE: Sünger gibi suyu emen şey. Devamını Oku

 • RUZAA’: (Razi. C.) Süt emen çocuklar. * Süt kardeşler. Devamını Oku

 • HEMŞİRE: f. Aynı sütü emen kızkardeş. Abla, bacı. * Hastabakıcı kadın veya kız. Devamını Oku

 • MÜTENEŞŞİF: Suyu ve rutubeti çekip emen. Devamını Oku

 • RUDAA’: (Radi. C.) Süt emen çocuklar. * Süt kardeşler. Devamını Oku

 • HİDROFİL: Fr. Suyu kolayca emen madde. Devamını Oku

 • RADI’: (Rıda’. dan) Süt kardeş. * Süt emen çocuk. * Levmedilen kimse. Devamını Oku

 • CÜVAR: (Civâr) Yakınlık. Komşuluk. * Himâyet, korumak. * Riâyet. * Süt emen deve yavrusu. * Karga sesi. * Öküz avazı. Devamını Oku

 • SABİ: Henüz süt emen çocuk. * Büluğ çağına gelmemiş olan çocuk. * Üç yaşını tamamlamayan erkek çocuk. Devamını Oku

 • KAMIH: Kam’ eden, ezip kıran, mahveden, perişan eden. Kahreden, yok eden. Alçaltan, zelil eden. Devamını Oku

 • MÜTEMERRİD: İnatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden. Kibirlilik eden.(Dine muhalif felsefeden tam ders alan, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine rab telâkki eden bir firavun-u zelildir. Hem mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper Devamını Oku

 • ŞİRHAR: f. Tar: Acemiliğe alınmayan veya sayısı beşten az olan esirlerden bir kısmı. Pencik kanuni hükümlerine göre esirler: Şirhâr, beççe, gulamçe, gulâm, sakallı ve pir olmak üzere sınıflara ayrılır ve bu tertibe göre vergiye tâbi tutulurdu. Üç yaşına kadar olan çocuklara, süt emen mânâsına gelen şirhâr; üç yaşından sekiz yaşına kadar olanlara, yavru demek olan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar