MÜREKKEBÂT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜREKKEBÂT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜREKKEBÂT: Mürekkepler. Bir kaç cisimden, elemandan yapılmış olan.

MÜREKKEBÂT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • LAFZ-I MÜREKKEB: Man: Mürekkeb lafız. Cüzlerden biri, mânâsının cüzlerinden birine delâlet eden lafız. Devamını Oku

 • KIYAS-I MÜREKKEB: Man: İkiden fazla mukaddemeden mürekkeb kıyas. Devamını Oku

 • SADÂ-YI MÜREKKEB: Sesin bir çok defalar tekrarı. Devamını Oku

 • SEBK-İ MÜREKKEB: Edb: Hem kısa, hem uzun ifâde tarzı. Devamını Oku

 • SEBK-İ MÜREKKEB: Edb: Hem kısa, hem uzun ifâde tarzı. Devamını Oku

 • CEHL-İ MÜREKKEB: Bilmemekle beraber, bilmediğini de bilmemek. Devamını Oku

 • MÜREKKEB: (Rükub. dan) Terkib edilmiş, bir kaç maddeden yapılmış. * Yazı yazmaya mahsus boya terkibi. * Karışmış, muhtelit. * Bitecek yer, münbit. * Asıl, esas. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜREKKEB: Gr: Yardımcı bir fiille birleşerek tek kelime hükmüne geçen fiil. Birleşik fiil. (Vurabilmek, yazabilmek, okuyabilmek gibi.) Devamını Oku

 • ŞUAB: (şu’be. C.) şubeler. Kollar, bir cisimden ayrılan çatallar. (Bak: Şiâb) Devamını Oku

 • MÜFRED: (Müfret) Tek, yalnız. Müteaddid olmayıp yalnız birden ibaret olan. * Basit, mürekkeb olmayan. * Gr: Yalnız bir şey veya şahsa işaret eden veya bire mahsus olan kelime. Cemi veya tesniye olmayan. * Edb: Başı ve sonu olmayan tek ve kafiyesiz beyit. Devamını Oku

 • AKSÜLÜMEN: Kim. Klor ile civadan mürekkeb zehirleyici te’siri fazla olan bir tuz. Devamını Oku

 • MÜFREDAT: Bir bütünü meydana getiren şeylerin her biri. * Bir şeyin içindekiler. * Basit ve gayr-i mürekkeb şeyler. * Toptan mâlum olan şeylerin tafsilâtı, birer birer zikrolunmuşları. * Edb: Tek tek ve ayrı ayrı beyitler. * Gr: Bir ibareyi meydana getiren kelimelerin her birisi. * Tıb: Her biri kendi başına bir devâ olan edviye-i basiteden Devamını Oku

 • BESAİT: (Basit. C.) Basit şeyler. Mürekkeb ve memzuç olmayanlar. Devamını Oku

 • MİDAD: Yazı mürekkebi. Mürekkeb. Devamını Oku

 • LETAFET: Hoşluk, lâtiflik. * Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek. * Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar