MÜRECCAH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜRECCAH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜRECCAH: (Rüchân. dan) Daha ileride kabul edilen, üstün tutulan, tercih edilen.

MÜRECCAH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜRECCAHİYET: Üstünlük, müreccah oluş.(Bir tâne sıdk, bir harman yalanları yakar; bir tâne hakikat bir harman hayalâta müreccahtır. M.) Devamını Oku

 • MÜRECCİH: Tercih eden, üstün tutan, bir şeyi daha iyi ve mühim gören. * Tercih ettiren sebep. * Meyilli ve sakil, ağır şey. Devamını Oku

 • MÜSELLEM(E): (Selm. den) Teslim olunmuş olan, doğruluğu şeksiz kabul edilen. Herkes tarafından kabul edilip emniyet ve itimad edilen. * Tasdik edilip inkâr edilmeyen. * Ayıplardan teberri olunmuş. Devamını Oku

 • MÜTTEHAZ: İttihaz edilen. Kabul edilen, yürürlükte olan, alınan. Devamını Oku

 • MÜTESELLİM: (Selm. den) Teslim edilen şeyi alıp kabul eden. * Tanzimattan evvel vali ve mutasarrıfların uhdelerinde bulunan sancak ve kazâların idaresine memur edilen kimseler. Bunlara “voyvoda” denirdi. * Vergi tahsildarı. Devamını Oku

 • MÜSABAKA: Karşılıklı yarışma. Hangisinin ileride olduğunu anlamak için yapılan tecrübe, imtihan. Bir şeyde derece anlama için iki veya daha çok şahıslar arasında bazı şartlarla yapılan tecrübe. Devamını Oku

 • MÜSTESNA: İstisna edilen. Ayrı tutulan, ayrı muameleye tabi olan. Kaide dışı bırakılmış olan. Devamını Oku

 • MİLAD: (Velâdet. den) Doğum günü. * Hz. İsa’nın (A.S.) doğum günü kabul edilen yıl başı. Devamını Oku

 • MÜCAB: Cevabı verilmiş olan. Kabul cevabı almış olan. * Duası, istediği kabul edilen. Devamını Oku

 • MÜSTECAB: Hoş görülen. * İstediği kabul edilen. İcâbet olunmuş. Devamını Oku

 • AKILCILIK: (Rasyonalizm) fels. İnsanın, akılla gerçeğe uygun bilgiyi bulabileceğini, aklın doğru kabul ettiği bilginin şübhe götürmez kesinlikte doğru olduğunu kabul ettiği felsefe. Tenkitçi felsefe, deneyci felsefe, psikoloji ve sosyoloji bu felsefenin aşırı iddialarını çürütmüştür. Bugünkü ilim adamları herşeyi tam doğru olarak biliyoruz iddiasından uzak, daha alçak gönüllü bir hareket tarzını benimsemektedirler. (… izm) şeklinde ifade Devamını Oku

 • SENE-İ MÂLİYE: 1 Mart’tan itibaren başlaması Mâliyece kabul edilen yıl. Devamını Oku

 • MESLEK: Yol. Usul. Gidiş. * San’at. Geçim için tutulan yol. * Sistem. * Mezheb. Mâneviyatta tutulan yol.(Sen, mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, “mesleğim haktır veya daha güzeldir” demeye hakkın var. Fakat “yalnız hak benim mesleğimdir” demeye hakkın yoktur. $ sırrınca insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz. Başkasının mesleğini butlan ile mahkûm edemez. M.) Devamını Oku

 • MAKBUL-ÜŞ ŞAHÂDE: Şahâdeti kabul edilen. Şahidliği kabul edilmiş olan. Devamını Oku

 • MUHAMMEN: (Hamn. den) Tahmin edilen. Ortalama olarak bir değer kabul edilen. Sanılan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar