MÜRATA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜRATA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜRATA: Yüzden veya başka yerden yolunan kıldan düşen.

MÜRATA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • FASL-I HİTÂB: İki söz arasını ayıran kelime veya isimlerden biri. Önsözden so a asıl maksada giriş. * Fık: Şahitlerin gösterdiği delil veya yeminlerinden so a hâkimin hükmetmesi. * Hakkı bâtıldan ayırarak, nizaı ayırt edip kesmek ve halletmek. Herşeyi kemal-i vüzuh ile fasledip hakikatını göstermek. Devamını Oku

 • ZEMK: Sakal yolmak. (Yolunan sakala “zemika” veya “mezmuka” derler.) Devamını Oku

 • MÜRAKA: Deriden yolunan yün. Yolup davara verilen ot. Devamını Oku

 • MÜTEREDDİYE: Dağdan veya yüksek bir yerden düşmüş hayvan. Devamını Oku

 • MİN-HAYSÜ-LAYAHTESİB: Hesab edilmedik ve umulmadık yerden veya kadar (mânasında). Devamını Oku

 • RAT’: (Bak: Ret’)RATA’ : Hamakat, ahmaklık. Devamını Oku

 • HİCRET: Bir yerden bir yere göç etmek. Kendi memleketini bırakıp başka memlekete taşınmak. * Hz. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Mekke’den Medine’ye hicret etmesi. İslâmiyetin ilk zuhurunda, şeref ve izzetleri zedelenen Mekke’deki putperest müşrikler daima Hz. Peygamber’e su-i kastlar tertipliyorlardı. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (A.S.M.) Mekke’yi bırakıp Medinelilerin dâvetini kabul ederek Hz. Ebu Bekir (R.A.) ile birlikte Devamını Oku

 • AHBİYE: (Hıbâ. C.) Kıldan yapılmış göçebe çadırı. * Keçe ve kıldan yapılan evlerde konup göçen Türkler. Devamını Oku

 • MA’NA: (Mânâ) İç, içyüz. Bir sözden veya birşeyden anlaşılan. Lâfzın delâlet ettiği şey. * Rüya, düş. * Dilemek, irade. Devamını Oku

 • MİNSER: (C: Menâsir) Yırtıcı kuşların gagası. * Taşçı kalemi. * Yüz ile ikiyüz adet arasında olan asker. * Önlerinde ne bulunur yıkıp yakıp târumar eden asker. * Otuz ile kırk arasında olan at. * Kırktan elliye veya altmışa; ve yüzden ikiyüze kadar olan at. Devamını Oku

 • HINS: Bâtıldan hakka veya haktan bâtıla meyletmek. Yeminini bozmak. Günah. Devamını Oku

 • HILS: (C.: Ahlâs) Yünden veya kıldan yapılan ve palas denilen döşek. * Büyük ve kuvvetli olan dişi deve. Devamını Oku

 • NUTFE: (C.: Nütef) Parmak ile yolunan şey. Devamını Oku

 • MÜTENEMMIS: Yüzden kıl yolan kişi. Devamını Oku

 • ÜMÜLDAN: Taze fidan. Körpe dal. * Genç, güzel. * İnce ve narin vücud. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar