MÜNHALLÂT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜNHALLÂT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜNHALLÂT: (Münhall. C.) Açıklıklar. Açık bulunan memuriyetler.

MÜNHALLÂT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜNHALL: Boş, meşguliyetsiz, işsiz. * Çözülmüş, çözülen. * Memuru bulunmayan. * Kim: Erimiş. Devamını Oku

 • AKLİYYE: Akılcılık. Akıl ile anlaşılan ve bulunan. Akıl hastalıkları. Devamını Oku

 • BAB HARCI: Mahkemelerde kadıların, naiblerin, mal ve mukataa kalemlerinde bulunan memurların aldıkları bir nevi harç. Devamını Oku

 • HULEYME: (C.: Huleymât) Memecik. * Ciltte, bilhassa dil üzerinde bulunan küçük kabarcıkların beheri. Devamını Oku

 • ÇARHA: f. Ordunun ilerisinde bulunan askerlerin yaptıkları tâlim. * Çıkrık gibi dönen yuvarlakça bir cins dolap. Devamını Oku

 • İĞTİŞAŞAT: (İgtişaş. C.) Karışıklıklar, kargaşalıklar, fenâlıklar. Devamını Oku

 • MÜNDERİC: Yer almış. İndirac eden, derc olunan. * Bir şeyin içine konulmuş bulunan. İçinde bulunan. Devamını Oku

 • MÂYİÂT: (Mâyi’. C.) Akıcı cisimler. Su halinde bulunan, akan şeyler. Devamını Oku

 • NİGÂRHANE: f. Resim ve heykeller bulunan yer. Resim ve heykel sergisi. * Ressamların çalıştıkları atölye. * Puthâne. * Güzelleri çok olan yer. Devamını Oku

 • MİKAT: Bağırdak ipi, (oğlancıkları beşikte onunla bağlarlar.) * Kesilme ânında koyunun ayağını bağladıkları ip. Devamını Oku

 • FATIMÎ: (Fâtımiyye) Hz. Fatıma Sülâlesinden olmak iddiasında bulunan, önce kuzey Afrika, so a Mısırda hükümet süren sülâleye mensub meliklerin takındıkları isimdir. (Mi: 910-1171) İsmâiliye nâmında bâtıl fırkadandırlar. Salâhaddin-i Eyyubî, ordusu ile, Fâtımîlerin hâkimiyetine son verdi. Devamını Oku

 • KELLİT (KİLLİT): Sırtlanın yataklandığı inin ağzını kapattıkları taş. Devamını Oku

 • KELLİT (KİLLİT): Sırtlanın yataklandığı inin ağzını kapattıkları taş. Devamını Oku

 • MÜSTAHFIZ: Tar: Yeniçeriliğin kaldırılmasından evvel, kale, hisar ve memleket muhafazasında bulunan kimseler hakkında kullanılan bir tabirdi. İlk zamanlardaki müstahfızlık, daim hizmet hâlinde olduğu için kendilerine timar verilirdi. So aki müstahfızlık ise, harp gibi lüzum görüldüğü zaman askerlik hizmetine çağrıldığı için bu gibilere yalnız hizmete çağırıldıkları zaman, diğer askeri efrad gibi, maaş ve tayin verilirdi. Devamını Oku

 • MÜTEŞETTİT: (Müteşettite) Dağılan, dağınık olan. Karışan, karışık bulunan. Perişan olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar