MÜNEBBİHÂT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜNEBBİHÂT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜNEBBİHÂT: Uyandıranlar. Tenbih edenler. Uyuşukluğu giderici olanlar.

MÜNEBBİHÂT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜNEBBİH(E): Uyandıran, tenbih eden, dalgınlıktan kurtaran. Uyuşukluğu gideren. Devamını Oku

 • MÜTEHACİMÎN: (Mütehacim. C.) Birbirine hücum edenler, saldıranlar. Devamını Oku

 • İKAZ: Uyandırmak. Gafletten kurtarmak. Tenbih. Devamını Oku

 • MÜTESALLİTÎN: (Mütesallit. C.) Musallat olanlar, peşini bırakmayanlar, ardından ayrılmayanlar, tasallut edenler. Devamını Oku

 • MÜSTESLİMÎN: (Müsteslim. C.) Müslüman olanlar. İslâm dinini kabul edenler. * Boyun eğenler, teslim olanlar. Devamını Oku

 • MÜSTESLİMÎN: (Müsteslim. C.) Müslüman olanlar. İslâm dinini kabul edenler. * Boyun eğenler, teslim olanlar. Devamını Oku

 • MÜSTESLİMÎN: (Müsteslim. C.) Müslüman olanlar. İslâm dinini kabul edenler. * Boyun eğenler, teslim olanlar. Devamını Oku

 • MÜDEKKİKÎN: (Müdekkik. C.) İnceden inceye araştıranlar, tedkik edenler. Devamını Oku

 • MÜTEHASIMÎN: (Mütehasım. C.) Çekişenler, birbirlerine düşmanlık ve husumet edenler. Hasım olanlar. Karşılıklı dâva edenler. Devamını Oku

 • TENBİHÂT: (Tenbih. C.) Tenbihler. İkaz etmeler. Devamını Oku

 • MÜLTEMİSÎN: (Mültemis. C.) İltimas edenler, kayıranlar. Biri için aracılık edip işinin görülmesini dileyenler. Devamını Oku

 • MÜTECAVİZÎN: (Mütecaviz. C.) Tecavüz edenler, sarkıntılık eden kimseler, saldıranlar. Devamını Oku

 • MÜTEAYYİNÂN: (Müteayyin. C.) (Ayn. dan) f. Eşraftan olanlar, ileri gelen kimseler. * Belli ve meydanda olanlar. Taayyün edenler. * Karar verilmişler. Devamını Oku

 • HİZB-ÜŞ ŞEYTAN: Şeytana ve nefislerine tâbi olanların grubu. Allah’ın kanun ve nizamına tâbi olmadan kafalarına güvenerek ve nefsanî arzularına uyarak gitmek isteyenler. Milleti, memleketi ve mukaddesatı yıkmağa çalışan ve ahlâksızlığa alıştıranların ve dinsizlerin topluluğu ve cereyanı. Devamını Oku

 • İHTİLASKÂRAN: (İhtilaskâr. C.) Çalanlar, aşıranlar, ihtilas edenler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar