MÜNAZIRÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜNAZIRÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜNAZIRÎN: Münazara edenler.

MÜNAZIRÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜNAZIR: Münazara eden, münakaşa eden. * Misil, denk, eş. Devamını Oku

 • MÜTEABBİDÎN: (Müteabbid. C.) Taabbüd edenler, ibadet edenler. Kulluk edenler. Devamını Oku

 • HAZIR U NAZIR: Her yerde hazır olup, bilen ve gören, yardım eden veya herkese lâyık cezasını veren Allah (C.C.) Devamını Oku

 • MÜTEHASIMÎN: (Mütehasım. C.) Çekişenler, birbirlerine düşmanlık ve husumet edenler. Hasım olanlar. Karşılıklı dâva edenler. Devamını Oku

 • MUTAZALLİMÎN: (Mutazallim. C.) (Zulm. den) Sızlananlar. Kendilerine yapılan haksızlık ve zulümden dolayı şikâyet edenler. Tazallüm edenler. Devamını Oku

 • MÜTEHAMMİLÎN: (Mütehammil. C.) Tahammül edenler. Katlanıp sabrederek kabul edenler. Dayanabilenler. Kaldırabilenler. Devamını Oku

 • RAHİMÎN: (Rahîmûn) Merhametliler, acıyıp esirgeyenler, rahmet edenler, şefkat edenler. Devamını Oku

 • RAHİMÎN: (Rahîmûn) Merhametliler, acıyıp esirgeyenler, rahmet edenler, şefkat edenler. Devamını Oku

 • MÜLİHHÎN: Israr edenler, zorlayıcılar. İlhah edenler. Devamını Oku

 • KANİTÎN: Kunut ve duâ edenler. Allah’a itaat ve ibadet edenler. Devamını Oku

 • KANİTÎN: Kunut ve duâ edenler. Allah’a itaat ve ibadet edenler. Devamını Oku

 • MUHRİBÎN: (Muhrib. C.) Muhribler. Yıkıp yok edenler. Harâb edenler. Devamını Oku

 • MUHARRİBÎN: (Muharrib. C.) Yıkıp yok edenler. Harab edenler. Devamını Oku

 • NAZIR: (C.: Nüzzâr) Nazar eden, bakan. * Bir idarenin veya dairenin umur ve işlerine bakan en büyük memur. Bir işin idaresine memur reis. * Kabine azalarından herbiri. Nâzır. Vekil. Bakan. * Vâsinin yapacağı tasarruflara nezarette bulunmak üzere musi veya hâkim tarafından tayin olunan zat. (Ist. Fık. K.)(Bir noktayı tam yerinde icad etmek için, bütün kâinatı Devamını Oku

 • MUHACİRÎN: Göç edenler, hicret edenler. İslâmiyetin ilk zuhurunda İslâm olanlardan Mekke’den Medine’ye hicret eden sahâbeler. (Bak: Ensar) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar