MÜMEYYEZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜMEYYEZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜMEYYEZ: (Meyz. den) Seçilmiş, ayrılmış, temyiz edilmiş.

MÜMEYYEZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEMYİZEN: Temyiz suretiyle. Temyiz yoluyla. Seçerek. Devamını Oku

 • GÜZÎDE: (Güzin) f. Seçilmiş. İntihab edilmiş. Beğenilmiş. Devamını Oku

 • MERSUD: Rasad olunmuş, ölçülüp biçilmiş, hesab edilmiş. Devamını Oku

 • MUHKEM KAZİYE: Huk: Kat’i ve sağlam bozulmaz hüküm. Mahkemenin en sonunda vermiş olduğu kararlar. Temyiz mahkemesince tetkik ve tasdik edildikten so a veyahut temyiz müddeti geçen bir mahkeme kararının, mevzuunu teşkil eden hâdise hakkında, kat’i bir karine ve delil ve kanunen değişmez bir hüküm olarak kabul edilmesi. (Bak: Kaziye-i muhkeme) Devamını Oku

 • MÜEVVEL: Te’vil edilmiş. Zâhirî mânâdan başka mânâ verilmiş. Tefsir edilmiş olan. Tabir edilmiş. (Bak: Te’vil) Devamını Oku

 • MUSTAFA: (Safvet. den) Güzide. Istıfâ edilmiş. Has ve seçilmiş. * Hz. Peygamber’in (A.S.M.) mübarek bir ismi. (Bak: Fahr-i kâinat – Resul) Devamını Oku

 • MEYZ: Ayırmak, birşeyi denklerinden üstün tutmak. * Bir yerden bir yere geçmek. Devamını Oku

 • MECMUA: Toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi. * Seçilmiş yazılardan meydana getirilen kitap. Risâle. * Kolleksiyon. Devamını Oku

 • MUKATTAAT: (Mukattaa. C.) Kat’ edilmiş, kesilmiş şeyler. * Kısaltmalar. * Çeşitli gazel ve kasidelerden seçilmiş beyitler. * Herbiri bir kelimeye delâlet eden harfler. Devamını Oku

 • MÜFESSER: Tefsir edilmiş. izah ve beyan edilmiş. Mânası izah suretiyle bildirilmiş. Açıklanmış. * Beyan-ı tefsir veya takrir edilmiş olması sebebiyle manası “nass” dan daha vâzıh olan sözdür. * Mücmel olmayan söz. Devamını Oku

 • MÜMEYYİZ(E): Temyiz eden, ayıran, iyiyi kötüyü farkeden. * İmtihandaki talebenin bilgisini imtihan ederek yoklayan kimse. * Gr: Tırnak işareti. Devamını Oku

 • MÜZEKKA: Temizlenmiş, pâk edilmiş, ıslah edilmiş. * Zekâtı verilmiş. * Allah’ın adı anılarak kesilmiş hayvan. Devamını Oku

 • MÜNZECİR: Yasak edilmiş, men edilmiş, yapılmaması emredilmiş, alıkonulmuş, mâni olunmuş. Devamını Oku

 • MÜSTERCA: (Reca. dan) Rica edilmiş, yalvarılmış. * Umulmuş, ümid edilmiş. Devamını Oku

 • MÜMTEHAN: (Mehn. den) Tecrübe edilmiş, denenmiş. İmtihan edilmiş. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar