MÜLZİME Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜLZİME kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜLZİME: Masa üzerine konulan kâğıtların uçup dağılmasını önlemek için üzerine konulan bir âlet.

MÜLZİME ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CE’VET: Kıtlık. * Bir şeyin üzerine örtülen. * Üzerine tencere konulan örtü. * Çömlek. Devamını Oku

 • BÜFE: Fr. İçinde sofra takımı konulan dolap. * Davetlileri ağırlamak için çeşitli yiyecek ve içeceklerin hazır bulundurulduğu masa. * İstasyon lokantası. * Sigara, kibrit, gazete, sandviç v.s. satılan yer. Devamını Oku

 • BEDUH: Eski yazıda mektub zarfları üzerine yazılması ve zarfa basılan mühüre kazdırılması mûtad ve aslı meçhul bir sözdür. Devamını Oku

 • MAHMEL: Üzerine yük konulan şey. Devamını Oku

 • MEŞRUA: Şeriatın kabul ettiği hâl. Yapılması serbest olup, haram olmayan. Allah’ın (C.C.) kanununda müsaade edilen. Şeriatça yapılması günah olmayan. Devamını Oku

 • FEHÎRE: İçine kızmış taşlar bırakarak kaynatılan ve üzerine un konulan ayran. Devamını Oku

 • NAZAD: (C.: Enzâd) şeref. * Üzerine herhangi bir şey konulan yüksekçe yer. Devamını Oku

 • HEVADİC: (Hevdec. C.) Kadınların binip oturmaları için devenin üzerine konulan küçük mahfeler. Devamını Oku

 • MEŞERRE: Eyerin içine konulan yastık. Devamını Oku

 • CONTA: Birbirinin üzerine kapanan iki madeni parça arasında, açıklık kalmamasını te’min etmek için konulan karton, kösele, lâstik vs. şey. Devamını Oku

 • LATÎME: (C: Letâyim) Misk. * Güzel kokular konulan kap. *Attarlar pazarı. * Güzel kokulu nesneleri götüren deve. Devamını Oku

 • HOTOZ: Eski zamanda kadınların başlarına giydikleri süslü serpuş. * Hayvan, kuş ve tavuk tepesi. * Yapıların ve eşyaların üzerine konulan tepelik. Devamını Oku

 • FEVZİYE: Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması üzerine II.Sultan Mahmud tarafından eski odalar mevkiine verilen isimdir. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması esnasında, yeni odalar Kara Cehennem’in attığı yağlı paçavralarla yanmış, eski odalar da ocağın ilgasından birkaç gün so a yıktırılmıştır. Gerek yanan ve gerekse yıkılan yerlerin vaziyetlerinin tâyini hakkında Sadrazam Selim Mehmed Paşa’nın, Padişaha arzettiği telhis üzerine, Sultan Mahmud, yeni Devamını Oku

 • İLTİVA-Yİ EM’Â: Tıb: Bağırsağın kendi üzerine helezoni biçimde kıvrılması. Devamını Oku

 • MÜLTEZİM: Bir şeyi kendi üzerine lâzım eden; iltizam eden, üzerine alan, deruhte eden. Devlet hazinesine maktu, muayyen vergi verip bir kısım memleketlerin aşar gibi varidatının tahsilini üzerine alan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar