MÜLTEMİSÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜLTEMİSÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜLTEMİSÎN: (Mültemis. C.) İltimas edenler, kayıranlar. Biri için aracılık edip işinin görülmesini dileyenler.

MÜLTEMİSÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜLTEMİS: (C.: Mültemisin) (Lems. den) Kayıran, iltimas eden. Devamını Oku

 • MÜLTEMİS: (C.: Mültemisin) (Lems. den) Kayıran, iltimas eden. Devamını Oku

 • MÜLTEMİ’: (Lem’. den) Parlıyan, parıldıyan. İltimâ eden. Devamını Oku

 • MÜSTAGİSÎN: (Müstagis. C.) Yardım dileyenler. Devamını Oku

 • MÜTEHACİMÎN: (Mütehacim. C.) Birbirine hücum edenler, saldıranlar. Devamını Oku

 • MÜDEKKİKÎN: (Müdekkik. C.) İnceden inceye araştıranlar, tedkik edenler. Devamını Oku

 • MUHACİMÎN: (Muhâcim. C.) Hücum edip saldıranlar, üşüşenler. Devamını Oku

 • MÜTECAVİZÎN: (Mütecaviz. C.) Tecavüz edenler, sarkıntılık eden kimseler, saldıranlar. Devamını Oku

 • MUTAVASSITÎN: (Mutavassıt. C.) Aracılar, tavassut edenler, vasıta olanlar. * Orta hâlliler. Devamını Oku

 • MÜTEABBİDÎN: (Müteabbid. C.) Taabbüd edenler, ibadet edenler. Kulluk edenler. Devamını Oku

 • MÜNEBBİHÂT: Uyandıranlar. Tenbih edenler. Uyuşukluğu giderici olanlar. Devamını Oku

 • MÜTEABBİSÎN: (Müteabbis. C.) Yüzünü ekşitenler, taabbüs edenler. Devamını Oku

 • MÜTEŞEBBİSÎN: (Müteşebbis. C.) Teşebbüs edenler, bir işe girişenler. Devamını Oku

 • MÜESSİSÎN: (Müessis. C.) (Esas. dan) Meydana getirenler, tesis edenler. Kurucular, kuranlar. Devamını Oku

 • MÜTECESSİSÎN: (Mütecessis. C.) Meraklılar. Tecessüs edenler. Gizli şeyleri öğrenmeğe çalışanlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar