MÜLKDAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜLKDAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜLKDAR: f. Padişah.

MÜLKDAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MİLKDAR: f. Hükümdar, pâdişah. Mülk sâhibi. Devamını Oku

 • İMZA-Yİ PADİŞAHÎ: Padişahın imzası. Osmanlı Padişahları tarafından vaktiyle hükümdarlara yazılan name-i hümayunların kenarlarına altun yaldızla imza konurdu. Bunlara imza-yı padişahî denilirdi. Devamını Oku

 • KIYAS-I MUKASSİM: Man: İki şıkkı bulunan ve her iki şıkkın neticesi aynı olan kıyas. (Sultan Mehmed Fatihin, babasına gönderdiği şu haber buna güzel bir numunedir. “Padişan sen isen ordunun başına geç; yok padişah ben isem, sana emrediyorum ordunun başına geç.”) Devamını Oku

 • HATT-I ŞEHRİYARÎ: Tar: Padişahın yazısı manâsına gelen bir kelimedir. Eskiden padişahlar “hatt-ı hümayun” “hatt-ı şerif” adı verilen emirleri kendi el yazılarıyla yazdıkları gibi, başkalarına yazdırdıklarının başına da imzalarını koyarlardı. İşte bu türlü vesikalardaki padişahların el yazılarına “hatt-ı şehriyarî” denilirdi. Devamını Oku

 • HATT-I HÜMAYUN: f. Padişanın el yazısı. Padişahın emri. Devamını Oku

 • SULTAN REŞAD: (Mi: 1844-1918) Meşrutiyet devri Osmanlı Padişahıdır. Merhametli ve halim tabiatlı olan bu dindar ve abdestsiz gezmiyen padişah, Mevlevi Tarikatına bağlı idi. Boş vakitlerini Mesnevi okumakla geçirirdi. Devamını Oku

 • OTAĞ: Padişahlarla vezirlere mahsus çadırlar. Bunlardan padişahlarınkine “Otağ-ı Hümayun”, sadrazamınkine ise “Otağ-ı Asafî” denilirdi. Devamını Oku

 • PADİŞAHÎ: f. Padişahla ilgili, padişaha ait. Devamını Oku

 • MÜLKGİR: f. Padişah, hükümdar. Devamını Oku

 • MÜLÛKÂNE: f. Padişahlara yakışır bir surette. Devamını Oku

 • METBU-U MÜFAHHAM: Hükümdar. Padişah. Devamını Oku

 • CÜLUS-U HÜMÂYUN: Padişahın taht’a oturma merâsimi. Devamını Oku

 • HALİFE-İ MÜSLİMÎN: Yavuz Sultan Selim Han’dan so aki Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmış bir tabirdir. Müslümanların halifesi demektir. Devamını Oku

 • SADR-I İSLÂM: Baş vezir, padişahın vekili, başvekil. Devamını Oku

 • TAHT-I HÜMÂYUN: Padişahların merasim sırasında oturdukları sedir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar