MÜLIZZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜLIZZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜLIZZ: Lüzumlu, gerekli. * Cür'et ve ısrar eden kişi.

MÜLIZZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜSTAGNİ: (Gani. den) Kimseden bir menfaat beklemeyen, bir şey istemeyen, istiğna eden, kimseye ihtiyacı olmayan. Gönlü tok, tok gözlü. Çekingen, nazlı. * Gerekli ve lüzumlu bulmayan. Devamını Oku

 • MÜTEHATTİM: (Hatm. dan) Lüzumlu, gerekli. Devamını Oku

 • MÜLAZEME: Lüzumlu. Gerekli. Ayrılmaz. Lâzım. Devamını Oku

 • MALEZİM: (Mâlezime) Lüzumlu ve gerekli şey. Malzeme. Devamını Oku

 • MUKTEZÎ: (Muktazî) Lüzumlu olduğu taayyün etmiş, anlaşılmış. * İktiza eden. Gerekli. Lâzım. Devamını Oku

 • LÂZIM-I GAYR-I MÜFARIK: Ayrılması mümkün olmayan, terki câiz olmayan, ziyade gerekli, çok lüzumlu. Devamını Oku

 • NİZAMÂT-I LÂZİME: Lüzumlu, gerekli nizamlar. Devamını Oku

 • MÜLHİF: İsrar eden. Devamını Oku

 • BAYESTE: f. Lüzumlu, gerekli, zaruri. Devamını Oku

 • EVCEB: Çok vacib. Çok gerekli. Çok lüzumlu. Devamını Oku

 • MÜTEMERRİD: İnatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden. Kibirlilik eden.(Dine muhalif felsefeden tam ders alan, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine rab telâkki eden bir firavun-u zelildir. Hem mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper Devamını Oku

 • HAVAİC: (Havâyic) İhtiyaçlar. Hâcetler. Gerekli ve lüzumlu şeyler. Devamını Oku

 • ELZEMİYYET: Pek lüzumlu ve gerekli olan bir şeyin hâli. Son derecede lüzum, gereklilik. Devamını Oku

 • LÂZIM: Lüzumlu, gerekli. * Bir şeyden aslâ ayrılmayan. Bir işte beraber bulunmasına ve vücuduna ihtiyaç olan şey. * Gr: Müteaddi olmayan. Devamını Oku

 • MÜCEHHİZ: (Cihâz. dan) Gerekli cihazları hazırlayan. Techiz eden, donatan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar