MUKRİZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUKRİZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUKRİZ: (Karz. dan) Ödünç veren. Borçla emânet para ve sâir şeyler veren.

MUKRİZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUKRİN: Birlikte. Berâber. Devamını Oku

 • MUKRİ’: Kur’an-ı Kerimi kaidelerine uygun okuyan. Devamını Oku

 • MUKRİB (MUKREB): Nöbete tutulmuş at. Devamını Oku

 • MUKRİF: Babası köle, anası hürre olan kimse. * Anası arabi, babası arabi olmayan deve. Devamını Oku

 • MUÎR: Ödünç olarak veren. Borç veren. Karz-ı hasen tarzında veren. Devamını Oku

 • SURRE: (C.: Surer) Para kesesi, para çıkını. * Hac zamanında İslâm Devletinin pâdişahı tarafından fakir ve muhtaçlara dağıtılması için Mekke ve Medineye her yıl gönderilen para ve sâir şeyler. Devamını Oku

 • TA’VİZÂT: (Ta’viz. C.) Karşılık olarak verilen şeyler. Ödünç verilen para. Devamını Oku

 • TA’VİZÂT: (Ta’viz. C.) Karşılık olarak verilen şeyler. Ödünç verilen para. Devamını Oku

 • CÜZ’İYYAT: Cüz’î olan şeyler. Ufak tefek şeyler. Mânası düşünüldüğünde zihinde ortaklık kabul etmeyen şeyler. Mânası başka şeylere şâmil olmayanlar. Devamını Oku

 • MÜSTAKRİZ: (C.: Müstakrizin) (Karz. dan) Borç eden, medyun. Devamını Oku

 • MÜSTAKRİZÎN: (Müstakriz. C.) (Karz. dan) Borç alanlar, istikraz edenler. Devamını Oku

 • DAYİN: Borç veren. Alacaklı. Ödünç para veren. (Bak: Dâin). Devamını Oku

 • VEZNE: Tartı. Terazi. * Tartı yeri. Eskiden altun ve gümüş paralar sayı ile olduğu gibi tartıyla da alınıp verildiği için bu tabir meydana gelmiştir. Para alınıp verilen yer mânasında da kullanılır. Devlet daireleri ile büyük müesseselerde para alıp veren memura Veznedar denir. * Barut yuvası. Devamını Oku

 • MUKARRİZ: (C.: Mukarrizin) (Karz. dan) Medheden, öven. Bir eseri medheden. Devamını Oku

 • TEFECİ: t. El altından yüksek faizle para veren kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar