MUKİBB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUKİBB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUKİBB: Lüzumlu olan, icab eden.

MUKİBB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜVAZABE: Lüzumlu olmak, icab etmek. Devamını Oku

 • ŞART: Bir kısım muamelelerde lüzumlu olan hüküm. Bir şeyin olması ona bağlı olan şey. * Kayıt. Bir iş için mutlaka lüzumlu olan husus. * Yemin. * Hal, vaziyet. * Gr: Biri diğerine bağlı olan iki cümle hakkında delâlet edilen; yâni mütevakkıf aleyhe delâlet eden diğer cümleye cezâ denir. Meselâ: “Haber verirsen, ben de gelirim” cümlesinde Devamını Oku

 • MEKŞUF-ÜL AVRE: Görünmemesi icab eden yeri açık olan kimse. Devamını Oku

 • MUKTEZİYYAT: İktiza eden şeyler. Gerekli olan ve icab eden şeyler. Devamını Oku

 • MÜFTABİH: Fık: Hakkında fetva verilmiş olan. Kendisiyle amel olunması icab eden hüküm. Devamını Oku

 • MÜSTELZİM: Lüzumlu, gerektiren. Mucib ve sebep. Bais olan. Bir şeyin lüzumunu deruhde eden. Devamını Oku

 • MELZUM: Mevcud bir şeyle birbirinden ayrılmayan. Mevcud bir şeyle beraber bulunması lâzım gelen. Lüzumlu olmuş olan. Lüzumlu kılınmış. Devamını Oku

 • TERTİB-İ MUKADDEMÂT: Bir neticenin meydana gelmesi için lâzım olan sebeplerin sıralarına göre tertib edilmesi. Bir neticeye varılması için sırasıyla riayet edilmesi icab eden sebebler. Devamını Oku

 • SEDD-İ ZERAİ’: Şer’an memnu olan bir şeye vesile teşkil eden mübah fiillerin de men edilmesi. “Def-i mefasid, celb-i menafiden evlâdır.” Buna binaen insan, şer’an memnu olan herhangi bir şeye sâik olacak şeylerden sakınması icab eder, o şeyler hadd-i zâtında mennu olmasa da. Bu husus Mâlikî Mezhebinde delil kabul edilen bir mes’eledir. Devamını Oku

 • İMAM: Öne geçmek. * Önde ve ileride olan. Delil ve rehber. * Cemaate namaz kıldıran. * İçtihad sahibi zat. Mezheb sahibi olan. * Bir mahallenin lüzumlu işlerine ve içtimaî vazifelerine nezaret eden. * Müslümanların imamı olan halife ve askerlerin başı. Sultan. Hâkim. Reis. * Ümmetin reisi. İslâm hükümetlerinde Devlet Reisi. * Hz. Ali (R.A.) neslinden Devamını Oku

 • MÜTERETTİB: Terettüb eden. Sıralanmış, sıra ve tertibe girmiş. * Meydana gelen, icab eden. * Dolayı. Devamını Oku

 • MÜZEKKİ: (Zekâ. dan) Temizleyen, ıslâh eden, tezkiye eden. * Huk: Şâhitleri gizli olarak tezkiye eden kimse. Eskiden hâkimler, şâhit olarak gösterilen kişilerin iyi kimse olup olmadıklarını, şehadetlerinin kabul olunabilip olunamıyacağını icab eden kimselerden sorarlar, haklarında; “İyidir” denilenlerin şehadetlerini kabul ederlerdi. Devamını Oku

 • MUKÎT: Muhafaza eden. Hâfız. Amelleri zâyi’ etmeyip koruyan. Gizliyi bilen. Gıda ve rızık veren. Devamını Oku

 • MÜSTEVCİB: (Vücub. dan) Lâyık, şâyan, münasib. * Gereken, icab eden. Devamını Oku

 • MÜSEBBAA: Yedi kere okunması icab eden duâ. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar