MUKDİMÂNE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUKDİMÂNE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUKDİMÂNE: f. Gayret ve dikkatle.

MUKDİMÂNE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUKDİM: İşine düşkün, gayret ve fedakârlıkla çalışan. Cüretli ve cesaretli olan. Devamını Oku

 • GAYRET: Dikkatle ve sebatla çalışmak. * Kıskanmak, çekememek. * Hareketli ve temiz hislerle çalışmak. * Dine, imana, namus gibi kıymetlere tecavüz edenlere karşı müdafaa için harekete gelmek. Devamını Oku

 • MÜTENAZZIR: Dikkatle bakarak düşünen. Düşünerek dikkatle bakan. Devamını Oku

 • TABASSUR: (Basar. dan) Dikkatle bakıp, esasını kavrama. Dikkatle gözetiş. Devamını Oku

 • İKDAM: Gayret ve sebat ile çalışmak. İlerlemeye gayret etmek. Devamlı çalışmak. İlerlemek. Devamını Oku

 • TENAZZUR: Dikkatle bakarak düşünme. Düşünerek dikkatle bakma. Devamını Oku

 • MÜTENAZZİRÂNE: f. Dikkatle bakıp düşünerek. Devamını Oku

 • GAYRET-İ MERDANE: Mertçesine gayret. Devamını Oku

 • MUCİDDÂNE: f. Büyük bir çalışkanlıkla. Gayret sahibi bir kimseye yakışır suret ve şekilde. Devamını Oku

 • GAYRET-İ DİNİYYE: Din için gayret etme. Devamını Oku

 • HAMİYET: Gayret. * Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma. * İstinkâf etmek. * Mukaddesatı ve milletin haklarını, mâmus ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve ihtimam hasleti. İman ve İslâmiyeti ve Hz. Peygamber’in (A.S.M.) Sünnet-i Seniyyesini ve din ve mücahede kardeşlerini muhafaza ve müdafaa etmek gayreti. Devamını Oku

 • MÜTEKASSİ: Dikkatle araştıran. Devamını Oku

 • MÜTETEBBİ’: Dikkatle araştıran. Tetebbu eden. Devamını Oku

 • MÜMARETE: Çabalama, uğraşma, gayret sarfetme. Devamını Oku

 • MÜCİDD: Elinden geldiği kadar çalışan, gayret gösteren. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar