MUKARRİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUKARRİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUKARRİR: (Karar. dan) Yerleştiren. Takrir eden. Sabit kılan. * Tekrar eden. Dersi tekrar ederek anlatan müderris.

MUKARRİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUKARRİB: Takrib eden. Yaklaştıran. Devamını Oku

 • MUKARRİB-ÜL VÜCUD: Vücudunu yakın eden, yaklaştıran. Devamını Oku

 • MUKARRİ’: Azarlıyan, paylıyan, başa kakan. Devamını Oku

 • MUKARRİN: Birlikte bulunduran. Devamını Oku

 • MUKARRİH: (C.: Mukarrihât) Yara açan ilâç. Devamını Oku

 • MUKARR: (Karâr. dan) İkrâr olunmuş. “Vardır, öyledir evet.” denilmiş. Devamını Oku

 • MUKARRİHAT: (Mukarrih. C.) Yara açmakta kullanılan etkili ilâçlar. Devamını Oku

 • MUKARRÜN-BİH: Başka birisine âit olduğu, birisi tarafından haber verilen hak. İkrâr olunan hak. Devamını Oku

 • MUKARRİZ: (C.: Mukarrizin) (Karz. dan) Medheden, öven. Bir eseri medheden. Devamını Oku

 • MUKARRİZÎN: (Mukarriz. C.) Medhedenler, övenler. Medih yollu yazı yazanlar. Bir eseri medhedenler. Devamını Oku

 • MÜTEKARRİR: (Karar. dan) Kararlaşan, takarrür eden. Yerleşip kuvvet bulan. Devamını Oku

 • TAKARRÜR: Kararı verilmek.* Yerleşmek. Kararlaşmak. Devamını Oku

 • MÜTEKERRİR: Tekerrür eden. Tekrar. Tekrar olan. Mükerrer olan. * Edb: Murabbâ, muhammes, müseddes bentli manzumelerin birinci bendi sonunda tekrar edilmiş olan mısra. Devamını Oku

 • MÜKERRİR: Tekrar eden. Aynı şeyi bir sefer daha veya daha fazla tekrar eden. * Huk: Birden fazla suç işleyen. Devamını Oku

 • KARAR: Değişmez hâle gelmek. * Sabit ve sakin olmak. * Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük. * Gitmeyip kalmak. * Oturaklı yer. Sâkin olacak yer. * Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü. * Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama. * Dolanmak. * Ayakları kısa ve çirkin yüzlü bir cins koyun. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar