MÜKÂFÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜKÂFÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜKÂFÎ: (Kifâyet. den) Eşit, müsâvi. Beraber.

MÜKÂFÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAA: (Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: Bu takdirde tenvinlenir ve hâl olarak bulunur: (Caû maan: Beraber geldiler.) Devamını Oku

 • İSTİRDAF: Beraber olmayı istemek, beraber gitmeği arzu etmek. Devamını Oku

 • MAAL-KERAHE: Kerih, çirkin, kötü olmakla beraber. Kerahetle beraber. Mekruh olarak. Devamını Oku

 • FELAK SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de 113. suredir. Nâs Suresiyle beraber ikisine Muavvezeyn; İhlâs suresi ile beraber olursa üçüne Muavvezât adı verilir. (Bak: Muavvezetan) Devamını Oku

 • HEMZEND: f. Beraber olanlar. Beraber çalışanlar. Devamını Oku

 • HEMZEND: f. Beraber olanlar. Beraber çalışanlar. Devamını Oku

 • İSTİFRAŞ: Yataklık yapma. Odalık alma. Yatağa alıp beraber yatma. * Haremi ile beraber yatma. Devamını Oku

 • MİGFER: Ateşli silâhların icadından evvel, muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp âletlerinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlık idi. Miğfer, zırh ile beraber bir bütün teşkil ederdi. Osmanlı miğferleri çeşitli şekillerde olmakla beraber genel olarak iki kısma ayrılırdı. Bir kısmı ince bakırdan, diğer kısmı ise çelikten yapılırdı. Miğfer; tepesi sivri fes biçiminde idi. Devamını Oku

 • HÂFIZ: Kur’ân-ı Kerim’i tamamen ezbere okuyan. * Kur’an-ı Kerim’in mânası ile beraber her şeyini yaşamaya ve muhafazaya çalışan. * Muhafaza eden. Koruyan. Hıfzeden. (Hadis ilmi ile meşgul ve mütehassıs olup yüzbin hadis-i şerifi senetleri ile beraber ezberden okuyanlara da Hâfız-ül hadis denirdi.) (Ist. Fık. K.) Devamını Oku

 • MÜSALİF: Yol arkadaşı. * Birinden ileride bulunan. * Biriyle birlikte seyreden. * Bir işte beraber olan. Devamını Oku

 • BÂ-VÜCUD Kİ: f. Bununla beraber, böyle iken. Devamını Oku

 • TESKİF: Düzeltip ve doğrultup beraber etmek. Eşitlendirmek. Devamını Oku

 • MÜTEŞABİK(E): Beraber ve karışık olanlar, birbirine karışanlar. Birbirine karışmış ve girmiş vaziyette olan. Girift. Devamını Oku

 • MÜŞAREBE: (şürb. den) Beraber içme. Devamını Oku

 • RABIT(A): Rabteden, bağlayan, bitiştiren. * Münasebet, alâka, bağlılık, yakınlık. İki şeyi birbirine bağlayan tertip. * Nefsini dünyadan men edip âhirete, Allah’a (C.C.) bağlanmak. * Tertip, sıra, düzen, usûl.(…Evet, tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbü ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyyeyi iktiza eder. Evet inkâr edemezsin ki: Sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla, o adama Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar