MUKADDİRÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUKADDİRÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUKADDİRÎN: (Mukaddir. C.) Kıymet ve paha biçenler. Takdir edenler.

MUKADDİRÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUKADDİR: Takdir eden. Bütün mahlukatın ve her şeyin esaslarını tanzim ve takdir edip sıralayan. Allah (C.C.). Bir şeyin kıymetini biçen, takdir eden. Beğenen. Devamını Oku

 • MUKADDİRÂNE: f. Takdir edercesine, kıymetini bilircesine, kıymetine göre sıralarcasına. Mukaddire yakışır hâlde. Devamını Oku

 • MÜSEMMEN: Edb: Sekizer mısralı bentlerden müteşekkil nazım. * Sekiz renkli. Sekiz parçadan meydana gelen. * Fık: Paha biçilmiş ve takdir edilen kıymet karşılığında satılmış olan şey. Devamını Oku

 • MÜTEHASIMÎN: (Mütehasım. C.) Çekişenler, birbirlerine düşmanlık ve husumet edenler. Hasım olanlar. Karşılıklı dâva edenler. Devamını Oku

 • MUKADDİME-İ KÜBRÂ: Büyük başlangıç. Devamını Oku

 • MUKADDİMAT: (Mukaddime. C.) Mukaddimeler. İlk gelenler. İlk sözler. Devamını Oku

 • SEVM: Satılık bir şeye kıymet takdir etme, paha biçme. * Su-i kasd. Zulüm ve minnete giriftar etmek. Derde sokmak. * Dağlamak. * Başına buyruk olup istediği yere gitmek. * Kuş havada dolaşmak. * Satışa arzetmek. * Satın almak istemek. * Fâide yetiştirmek. * Davarın yabanda gezip otlaması. * İstemek, talep etmek. Devamını Oku

 • SEVM: Satılık bir şeye kıymet takdir etme, paha biçme. * Su-i kasd. Zulüm ve minnete giriftar etmek. Derde sokmak. * Dağlamak. * Başına buyruk olup istediği yere gitmek. * Kuş havada dolaşmak. * Satışa arzetmek. * Satın almak istemek. * Fâide yetiştirmek. * Davarın yabanda gezip otlaması. * İstemek, talep etmek. Devamını Oku

 • MÜTEZAVİRİN: (Mütezavir. C.) Birbirlerini gidip görenler, birbirleriyle gidip görüşenler, ziyaret edenler. Devamını Oku

 • MUKADDİM: (Kıdem. den) Takdim eden. Sunan. Öne, ileriye geçiren. Öne koyan. * Cür’etli çeri kimse. * Gözün pınarı, (“mukdim-ül ayn” da derler.) Devamını Oku

 • NAZAR-I TAKDİR: Kıymet biçme bakışı, takdir bakışı. Devamını Oku

 • MUKADDİME: Evvel gelen. Öne geçen. Her şeyin evveli. * Bir kitapta asıl maksada başlamadan evvel kitapda olan bahisler hakkında ve kitabın muhteviyatına dâir yazılan makale, önsöz. * Alın. Nâsiye. Alındaki perçem. Devamını Oku

 • KIYMET-NÂ-ŞİNÂS: f. Değer takdir edemiyen, kıymet bilemiyen. Devamını Oku

 • MÜTEŞEBBİSÎN: (Müteşebbis. C.) Teşebbüs edenler, bir işe girişenler. Devamını Oku

 • MÜTEGAMIZÎN: (Mütegamız. C.) Birbirine göz ucu ile işaret edenler, gözle işaretleşenler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar