MUKADDİM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUKADDİM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUKADDİM: (Kıdem. den) Takdim eden. Sunan. Öne, ileriye geçiren. Öne koyan. * Cür'etli çeri kimse. * Gözün pınarı, ("mukdim-ül ayn" da derler.)

MUKADDİM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUKADDİR: Takdir eden. Bütün mahlukatın ve her şeyin esaslarını tanzim ve takdir edip sıralayan. Allah (C.C.). Bir şeyin kıymetini biçen, takdir eden. Beğenen. Devamını Oku

 • MUKADDİME-İ KÜBRÂ: Büyük başlangıç. Devamını Oku

 • MUKADDİMAT: (Mukaddime. C.) Mukaddimeler. İlk gelenler. İlk sözler. Devamını Oku

 • MUKADDİRÎN: (Mukaddir. C.) Kıymet ve paha biçenler. Takdir edenler. Devamını Oku

 • MUKADDİRÂNE: f. Takdir edercesine, kıymetini bilircesine, kıymetine göre sıralarcasına. Mukaddire yakışır hâlde. Devamını Oku

 • MUKADDİME: Evvel gelen. Öne geçen. Her şeyin evveli. * Bir kitapta asıl maksada başlamadan evvel kitapda olan bahisler hakkında ve kitabın muhteviyatına dâir yazılan makale, önsöz. * Alın. Nâsiye. Alındaki perçem. Devamını Oku

 • MÜSTAHLİF: (Halef. den) Kendi yerine geçiren. Başkasının yerine koyan. Devamını Oku

 • MÜTEKADDİM: Evvelki, önceki, öne geçen, takaddüm eden. * Takdim olunan, sunulan. Devamını Oku

 • MÜTEKADDİM: Evvelki, önceki, öne geçen, takaddüm eden. * Takdim olunan, sunulan. Devamını Oku

 • SAKİ: (Saky. dan) Sulayan, içecek su veren, sucu. * Kadeh sunan. İçki sunan.SAKİ’ : Kırağı, şebnem, çiğ. Devamını Oku

 • MÜFSİD: İfsad eden, fenalaştıran. Bozan. * Başlanmış ibadeti bozan. * Nifak koyan, fesad ilka eden.(Hiç bir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut, bâtılı hak görür. Evet kimse demez “ayranım ekşidir.” Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hatta, benim sözüme de ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını Devamını Oku

 • MÜŞAHHIS: (Şahs. dan) Teşhis eden, taslağın adını koyan. Devamını Oku

 • MUSTANİ’: Birini yetiştirip adam eden kimse. * Yedirip içiren, ikram eden, ziyâfet veren. Devamını Oku

 • MÜREVVİC: (Revâc. dan) Tervic eden, geçiren, itibâr veren, yürüten. Tervicine sebep olan, itibâr eden. Devamını Oku

 • MÜBEYYİN: Açıklayan. Beyan eden. Meydana koyan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar