MUKA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUKA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUKA: Islık çalmak.

MUKA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUKA’AR: (Ka’r. dan) Oyuk, çukur, çökük. Devamını Oku

 • MUKAŞŞER: (Kışr. dan) Kabuğu soyulmuş. Devamını Oku

 • MUKA’ARİYET: Çukurluk, oyukluk. Devamını Oku

 • KABZ: Tutmak. Ele almak. Kavramak. Almak. * Tahsil etmek. Teslim almak. * Amelde zorluk çekmek. * Kuşun süratle uçması. * Mülk. Devamını Oku

 • İKTİBAS: Bir söz veya yazıyı olduğu gibi veya kısaltarak almak. Birisinden ilmen istifade etmek. İstifade suretiyle almak, alınmak. * Söz arasında Kur’an-ı Kerimden veya Hadis-i Şeriftden veya başka makbul eserlerden bir cümlenin kâmilen veya kısmen az tasarruf ile veya tasarrufsuz alınması. * Ateş almak. * Ödünç almak. Devamını Oku

 • İSTİŞMAM: Koklamak. Kokusunu almak. * Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak. * Uzaktan haber almak. Devamını Oku

 • MÜBAYAA: Satın almak. Pazarlıkla bir şeyin değerini verip almak. Devamını Oku

 • TAAVVUZ: (İvaz. dan) Bedel almak. Bir şeye karşılık almak. * Bir şey karşılığı olarak alınmak. Devamını Oku

 • İRTİKÂB: Bir işe girişmek. * Kötü bir iş işlemek. Rüşvet almak gibi çirkin bir şey yapmak. * Bir makamı âlet ederek, hakkı olmayan para veya malı hile ile almak. Devamını Oku

 • NE’Ş: şiddetle ve kahirle almak. Zorla almak. Devamını Oku

 • NAKR: Oymak, kazmak. Taş oymak. * Kuşun yem toplaması. * Vurmak. * Sıklık vermek. * Ağaç üstüne nakşetmek. * Tanbur çalmak. * Üflemek. * Dille ıslık çalmak. * Parmak çıtlatmak. Devamını Oku

 • İSTİKRAZ: Borçlanmak. Ödünç almak. Borç almak. Devamını Oku

 • İKTİTA’: Almak. Bir şeyin bir kısmını koparıp almak. Devamını Oku

 • İSTİARE: Ariyet istemek. Ödünç almak. Birinden iğreti bir şey almak. * Edb: Bir kelimenin mânasını muvakkaten başka mânada kullanmak; veya herhangi bir varlığa, ya da mefhuma asıl adını değil de, benzediği başka bir varlığın adını verme san’atına istiare denir.Cesur ve kuvvetli bir insana “arslan, kurnaz bir kimseye “tilki” demekle istiare yapmış oluruz. Devamını Oku

 • GASB: Başkasına âit bir şeyi zorla, rızası olmadan almak. Zorla almak. * Zorla alınan şey. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar