MUHTELEF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUHTELEF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUHTELEF: Uyuşmamış. Birbirine uymamış. İhtilâf olunmuş.

MUHTELEF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUHTELEF-ÜN FİH: Hakkında ihtilâf olunan mes’ele. Devamını Oku

 • HULM: Rüya, hülya. * İhtilâm olmak. Açık saçık rüya. * Akıl. Devamını Oku

 • MUHTELİM: İhtilâm olmuş. Devamını Oku

 • MÜCTEHEZ: (Cihâz. dan) Techiz olunmuş, donatılmış. Tanzim ve tertib olunmuş. Devamını Oku

 • MÜSTERHAM: İstirham olunmuş, niyaz olunmuş, yalvarılmış bulunan. Devamını Oku

 • İHTİLACAT: (İhtilâc. C.) İhtilaclar, çarpıntılar, seğirtmeler. Devamını Oku

 • MAHKÎ: Hikâye olunmuş. Anlatılmış. Rivayet olunmuş olan. Devamını Oku

 • TADACÜM: İhtilâf. Anlaşmazlık. * Eğrilik. Devamını Oku

 • ŞAKK-I ASÂ: f. Değneği kırmak. * Mc: İhtilâfa sebeb olmak, topluluktan ayrılmak. Devamını Oku

 • MUHTELİ’: Kocasından boşanan kadın. İhtilâ eden kadın. Devamını Oku

 • TEBAYÜN: İki şey arasındaki uyuşmazlık. Birbirinden ayrı ve başka olmak. İhtilâf vuku bulmak. Zıtlık. Devamını Oku

 • MAKDUR: Güç. Kuvvet. Kudret. * Takdir olunmuş. Allah’ın takdiri. Daha evvelden takdir olunmuş. Devamını Oku

 • MEŞRUH: Şerh olunmuş. Anlatılmış. Açıklanmış. İzah olunmuş. Devamını Oku

 • MÜN’AKID: İn’ikad eden, bağlanan, bağlanmış, düğümlenmiş. * Teşkil olunmuş, resmi olarak iki taraf arasında kabul olunmuş. Kurulan, ictima eden. Devamını Oku

 • MÜTEŞABİK(E): Beraber ve karışık olanlar, birbirine karışanlar. Birbirine karışmış ve girmiş vaziyette olan. Girift. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar