MUHTECİB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUHTECİB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUHTECİB: Hicablanmış. Perdeli. Örtülü. Örtülmüş. Saklanan. Gizlenen.

MUHTECİB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜSTEKİNN: (Kenn. den) Saklanan, gizlenen. Devamını Oku

 • MÜSTEKMİN: (Kemn. den) Saklanan, gizlenen. Devamını Oku

 • MÜSTEKMİN: (Kemn. den) Saklanan, gizlenen. Devamını Oku

 • MÜNTEMİS: Gizlenen, saklanan. Gizli. Devamını Oku

 • MÜKTİNN: Gizlenen, saklanan. Başkasınca gizlenip saklanmış olan. Devamını Oku

 • MÜNTEKIB: Yüzü perdeli kişi. Devamını Oku

 • PERDEKÂR: f. Perdeli. Perde ile örtülü yer. Devamını Oku

 • HASÎFE: Gizlenen kin, hased ve düşmanlık. Devamını Oku

 • AHBÂR-I GAYB: Bizce bilinmeyen gayb âlemlerine ve geleceğe dâir haberler.(… Hem de musibetlerin vakti muayyen olsa idi; musibet, başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki on mislinden ziyade mânevi bir musibet -o intizardan- çekmemesi için, hikmet ve rahmet-i İlâhiyye tarafından gizli, perdeli bırakılmış. Ve ekser hâdisât-ı kevniyye-i gaybiyye böyle hikmetleri bulunduğundandır ki, gaibden Devamını Oku

 • MAHCUB: Utanan. Utangaç. * Perdeli, örtülü. Kapalı. * A’ma. * Yaşmak veya perde ile mestur olan. Devamını Oku

 • EHL-İ KEŞF: f. Perdeli olan ve zâhir hislerle bilinmeyen hakikatları, Cenab-ı Hak’kın lütf u ihsanı ile bilen veliler. Devamını Oku

 • MÜSTETİR: (Setr. den) Örtülü, gizlenen. Gizli, saklı. Devamını Oku

 • MUHTEFÎ: Gizlenen. Saklı, gizli. * İftira eden. Devamını Oku

 • MÜDDESSİR: Örtünen, bürünen. Gizlenen. * Kur’an-ı Kerimde Peygamberimiz Resul-i Ekreme (A.S.M.) “Ey müddessir!” diye hitâb vardır. Devamını Oku

 • LEVİYYE: Bir kimse için ayrılıp saklanan yiyecek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar