MÜHR-Ü NÜBÜVVET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜHR-Ü NÜBÜVVET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜHR-Ü NÜBÜVVET: Peygamberlik mühürü. Peygamberimiz Hz. Muhammedin (A.S.M.) iki omuzu arasındaki (sırtındaki) peygamberlik işareti.

MÜHR-Ü NÜBÜVVET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DA’VÂ-YI NÜBÜVVET: Peygamberlik dava etmek. Peygamber olduğunu ilân etmek. Devamını Oku

 • NÜBÜVVET: (Nebi. den) Peygamberlik, nebi olmak, nebilik. Allah’ın (C.C.) emriyle vazifeli olarak insanları doğru yola çağırmak. (Bak: Muhammed (A.S.M.) – Resül)(…. Hem mâdem nev-i beşerde Nübüvvet vardır. Ve yüzbinler zât -Nübüvvet dâva edip mu’cize gösterenler – gelip geçmişler. Elbette umumun fevkinde bir kat’iyyet ile Nübüvvet-i Ahmediye (A.S.M.) sabittir. Çünkü İsa (A.S.) ve Musa (A.S.) gibi Devamını Oku

 • NÜBÜVVET-PENAH: Peygamber, nebi. Nübüvvet kendisine istinad eden zât. Devamını Oku

 • TENEBBİ: (Nübüvvet. den) Peygamberlik iddiasına kalkışma, peygamberlik dâvasında bulunma. Devamını Oku

 • EHL-İ NÜBÜVVET: Peygamberler. Devamını Oku

 • BÜNÜVVET: Evlâtlık, oğulluk. Devamını Oku

 • MEDİNET-ÜN NEBİ: Eski ismi Yesrib olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammedin (A.S.M.) türbesinin bulunduğu Medine şehri. Devamını Oku

 • NÜBÜVVET DA’VA ETMEK: Peygamber olduğunu bildirip doğruluğunu isbat için deliller göstermek, peygamberliğini ileri sürmek. Devamını Oku

 • DİVAN-I NÜBÜVVET: Peygamberler cemaati, peygamberler meclisi. Devamını Oku

 • DİVAN-I NÜBÜVVET: Peygamberler cemaati, peygamberler meclisi. Devamını Oku

 • BÜRHAN-I NÜBÜVVET: Peygamberliğin hak olduğunu isbat eden bürhan ve delil. (Bürhan-ı risalet de aynı mânâdadır.) Devamını Oku

 • DELAİL-İ NÜBÜVVET: Peygamberliğin hak olduğuna dair olan deliller.(Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm iddiâ-yı Nübüvvet etmiş; Kur’an-ı Azîmüşşan gibi bir fermanı göstermiş ve ehl-i tahkikin yanında bine kadar mu’cizat-ı bâhireyi göstermiştir. O mu’cizât, hey’et-i mecmuasiyle, dâvâ-yı nübüvvetin vukuu kadar vücudları kat’idir. Kur’an-ı Hakîm’in çok yerlerinde en muannid kâfirlerden naklettiği sihir isnad etmeleri gösteriyor ki; o muannid kâfirler Devamını Oku

 • ÜBÜVVET: (Eb. den) Babalık, atalık. Devamını Oku

 • ŞEFAKAT-I ÜBÜVVET: Babalık şefkati. Devamını Oku

 • MÜRÜVVET: İnsaniyet. İnsanlığa uygun olan şeyi yapmak. Güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak. * Ana baba saadeti. * Mertlik, yiğitlik. * Reculiyet. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar