MUHKEM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUHKEM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUHKEM: Sağlam. Metin. Sıkı sıkıya. Kuvvetli. Tahkim edilmiş. Sağlamlaştırılmış. * Fık: Tefsir edilenlerden daha kuvvetli olan söz. İhtimalli olmayan söz.

MUHKEM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÂYÂT-I MUHKEMÂT: Manası kat’i ve açık olan Kur’an âyetleri. Devamını Oku

 • ÂYÂT-I MUHKEMÂT: Manası kat’i ve açık olan Kur’an âyetleri. Devamını Oku

 • İTKAN-I MUHKEM: Bütün açıklığıyla bilerek sağlam yapmak.(…Ve şu kâinatta bir itkan-ı muhkem, bir insicam-ı ahkem görünüyor. Mâdem şu biçare, perişan küremiz, sergerdan zeminimiz bu kadar hadd ü hesaba gelmez zevil-hayat ile, zevil-ervah ile ve zevil-idrak ile dolmuştur. Elbette sâdık bir hads ile ve kat’i bir yakîn ile hükmolunur ki: Şu kusûr-u semaviye ve şu bürûc-u Devamını Oku

 • MUHKEM KAZİYE: Huk: Kat’i ve sağlam bozulmaz hüküm. Mahkemenin en sonunda vermiş olduğu kararlar. Temyiz mahkemesince tetkik ve tasdik edildikten so a veyahut temyiz müddeti geçen bir mahkeme kararının, mevzuunu teşkil eden hâdise hakkında, kat’i bir karine ve delil ve kanunen değişmez bir hüküm olarak kabul edilmesi. (Bak: Kaziye-i muhkeme) Devamını Oku

 • ENBAHUN: f. Sağlam, metin, muhkem, tahkim edilmiş yer. * Hisar, kale. Devamını Oku

 • MÜFESSER: Tefsir edilmiş. izah ve beyan edilmiş. Mânası izah suretiyle bildirilmiş. Açıklanmış. * Beyan-ı tefsir veya takrir edilmiş olması sebebiyle manası “nass” dan daha vâzıh olan sözdür. * Mücmel olmayan söz. Devamını Oku

 • EKİD(E): Sağlam, metin, muhkem. * Sarih, kesin, açık, kat’i, muhakkak. Kuvvetli, te’kidli. Devamını Oku

 • MÜSTAHKEM: Sağlamlaştırılmış, istihkâm edilmiş. (Bak: Muhkem) Devamını Oku

 • SEDİD: Doğru. Yanlış ve yalan olmayan. * Müstakil. * Muhkem. Metin. Devamını Oku

 • MÜEKKED: Te’kidli, kuvvetli, sağlamlaştırılmış, kuvvetlendirilmiş. Tekrar edilmiş. Devamını Oku

 • MÜEVVEL: Te’vil edilmiş. Zâhirî mânâdan başka mânâ verilmiş. Tefsir edilmiş olan. Tabir edilmiş. (Bak: Te’vil) Devamını Oku

 • İHKÂM: Manen tahkim etmek. Sağlamlaştırma. Muhafaza ile fesaddan menetmek. Devamını Oku

 • URVET-ÜL VÜSKA: Sağlam kulp. Metin ve muhkem olan tutulacak şey. * İslâmiyet. * Kur’an-ı Kerim. Devamını Oku

 • CEZL: Kalın odun. Tomruk. * Sağlam. Metin. * Güzel ve muhkem fikir. * Rekik olmayıp doğru ve dürüst olan söz veya kelime. * Kâmil, dirayet sahibi, akıllı ve olgun adam. Devamını Oku

 • KASR-I MÜŞEYYED: Tahkim edilmiş, sağlam yapılmış büyük bina. Büyük apartman. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar