MÜHENDİSÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜHENDİSÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜHENDİSÎN: (Mühendis. C.) Mühendisler. Hendese ilmini bilen kimseler.

MÜHENDİSÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜHENDİS: (C.: Mühendisûn) Hendese bilen. Geometri bilen ve tatbik eden. Devamını Oku

 • MÜHENDİZ: Mühendis mânâsına ise de “zel” ile kullanılmaz. Devamını Oku

 • HENDESE-İ MÜLKİYE MEKTEBİ: Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişahın emriyle 1884 yılında mekteb açıldı. Ve ilk mezunlarını1888 yılında verdi. 1909 tarihinde ise okulun adı, Devamını Oku

 • HEND: İmsak etmek. Devamını Oku

 • NAHVÎ: Nahiv ilmine ait. Arapça gramere ait. Nahiv ilmini iyice bilen. Devamını Oku

 • HUKUKŞİNAS: Hukukçu, hukuk ilmini bilen. * Vefâlı kimse. Sâdık dost. Devamını Oku

 • MÜFLİSÂN: (Müflis. C.) İflas etmiş olanlar, müflisler. Parasız kalmış olan kimseler. Devamını Oku

 • NABIZ-ÂŞNÂ: f. Nabızdan anlayan. Mizaç bilen. Karşısındakinin zayıf taraflarını bilen. Devamını Oku

 • ULEMA-İ ÂMİLÎN: İlmine ve bilgisine göre amel eden, ilmini tatbik eden âlimler. Devamını Oku

 • MASLAHATŞİNÂS: f. İşten anlıyan, iş bilen. Devamını Oku

 • NEMEK-ŞİNÂS: f. Tuz tanıyan. * Mc: İyilik bilen. Devamını Oku

 • BAHRİYYUN: Gemiciler ve kaptanlar gibi deniz işlerini bilen kimseler. Devamını Oku

 • SİKAT: (Sika. C.) İnanılır kimseler. İtimad edilen, kendilerine güvenilen kimseler. Devamını Oku

 • MÜTTEKIN: Mutmain. İyice bilen, doğruluğunu, hakikatini tamamlayan. Ayn-el yakin bilen. Devamını Oku

 • ALLÂM: En çok bilen, her şeyi hakkı ile bilen. (Cenâb-ı Hakka mahsus bir sıfat olup, başka mahluka denemez.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar