MUHAZERE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUHAZERE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUHAZERE: Birbirini korkutmak. * İhtiraz etmek. * Uyanık olmak.

MUHAZERE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUHACERE: Birbirini men’etmek, birbirine engel olmak. Devamını Oku

 • TEDAÎ: Birbirini bir iş için davet etmek. * Yıkılıp harap olmak. * Bir şeyi hatıra getirmek. Bir şeyin başka bir şeyi hatıra getirmesi. Çağrışım. Devamını Oku

 • TEZAHÜR: Meydana çıkma, belirme, görünme. Gösteriş. * Birbirini korumak, birbirine arka olmak. * Arkalaşmak; yâni birbirine yardım etmek. * Avretine zıhar etmek, yani zevcesinin arkasını validesinin arkasına teşbih ederek “zuhruki kezuhri ümmî” demek. Devamını Oku

 • TEFNİD: Tekzib etmek, yalanlamak. * Zayıflatmak. * Aciz etmek. * Korkutmak. Devamını Oku

 • İR’AD: Tehdid etmek, korkutmak. Muztarib etmek. * Kılıç parlatmak. * Kadın yüzünü kendisi açmak. Devamını Oku

 • İFZA’: Korkutmak. * Güç olmak. Devamını Oku

 • İAD: Korkutmak, tehdit etmek. Vaidde bulunmak. Devamını Oku

 • İ’TİBAR: (İtibâr) Ehemmiyet vermek. Hürmet, riâyet ve hatır saymak. Kulak asmak. İbret alıp uyanık olmak. Birisini veya sözünü makbul farzetmek. * Taaccüb etmek. * Şeref, haysiyet. * Bir şeyin gerçek değil, kararlaştırılan değeri. * Ticarette söz veya imzaya olan itimad. Devamını Oku

 • TAZAMMUN: İhtiva etmek. İçine almak. İçinde başka şeyleri havi olmak. Muhit olmak. * Tazmini kabul etmek. Kefil olmak. * Man: Lâfzın, mevzuu olduğu mânanın cüz’üne delâlet etmesi. Devamını Oku

 • İBRAK: Av hayvanlarını ürkütüp korkutmak. * Koyun kurban etmek. * Şimşek çakmak. Devamını Oku

 • TAHAZÜL: Birbirini rüsvay etmek, kepaze etmek. Devamını Oku

 • GÖZDAĞI: t. Mc: Birini istenilen yola getirmek için samimi olmayan şiddet gösterişleriyle korkutmak ve tehdit etmek. Devamını Oku

 • İFTİNAN: Türlü türlü ve birbirini tutmayan düzensiz söz söyleme. * Fitneye düşmek. * Âşık olmak. Devamını Oku

 • TAKALİ: Birbirini düşman kabul etmek. Devamını Oku

 • TENEMMÜR: Birisini korkutmak için gürültü yapmak, gürültülü ses çıkarmak. * Uzun uzun bağırmak. * Kaplan huylu olmak. Kaplanlaşmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar