MUHATAB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUHATAB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUHATAB: Söyleyeni dinleyen. Kendisine hitab edilen. * Gr: İkinci şahıs.

MUHATAB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUHATAB İTTİHAZ ETMEK: Karşısındakilerini dinleyen. * Dinleyici kabul edip, sözünü dinliyor bilmek. * Konuşmaya lâyık görmek. Devamını Oku

 • MUKTEDÂ-BİH: Kendisine tebaiyyet edilen. Kendisine uyulan. Devamını Oku

 • MUKADDER: Tâyin olunmuş. * Kısmet. Kader. Miktarı tâyin ve takdir olunmuş olan. * Kazâ. * Kıymeti biçilmiş. * Beğenilmiş. * Yazılmış olan. * Edb: Yazılı olmayıp da sözün gelişinden anlaşılan. Lafzan zikredilmeyip, mânen murad edildiği anlaşılan. Meselâ: Kur’an-ı Kerim’de, her sureden evvel “Bismillâh” yazılı olması, bize her işimizde veya her okumaya başlarken Bismillâh diye emir Devamını Oku

 • EMMÂ-BA’DÜ: “Bundan so a” manasına olup bir başlangıç hitabından so a söylenir. Buna fasl-ı hitab denir. Devamını Oku

 • MEKFUL-ÜN ANH: Kendisine kefillik edilen kimse. Devamını Oku

 • MÜFTERA-ALEYH: Kendisine iftira edilen. Devamını Oku

 • MÜŞAVİRÎN: (Müşavir. C.) Müşavirler. Kendisine danışılan kişiler. İstişare edilen kimseler. Devamını Oku

 • MUMA-İLEYH: (Mumâileyhâ) Kendisine işâret edilen. İsmi evvelce geçen. Devamını Oku

 • MU’TEMEDÜN-ALEYH: Kendisine itimad edilen ve güvenilen kimse. Devamını Oku

 • MÜSTESKAL: (Sıklet. den) İstiskal edilen. Soğuk muamelede bulunulan. Kendisine kovarcasına muamele yapılan. Devamını Oku

 • HİTABEN: Birinin yüzüne söyleyerek, ona hitab ederek. Tevcih-i kelâm eyleyerek. Birine doğru hitab ederek. Devamını Oku

 • NEFS-İ MÜLHEME: Tas: Lüzumu hâlinde Cenab-ı Hak tarafından kendisine hakikatlar ilham edilen, tasaffi ve tekâmül etmiş nefis. Devamını Oku

 • MÜSTEMEDD: Kendisine yardım edilmiş olan, yardım edilen. Devamını Oku

 • MÜSTEMEDD: Kendisine yardım edilmiş olan, yardım edilen. Devamını Oku

 • MUHTAN: Kendisine hıyanet edilen kimse. * Hâin. Hıyanet eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar