MUHAŞŞİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUHAŞŞİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUHAŞŞİ: Hâşiye yazan. Hâşiyeliyen.

MUHAŞŞİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUHAŞŞA: Hâşiye yazılmış. Tahşiye olunmuş. Devamını Oku

 • MUHAŞ: Yanmış nesne. Devamını Oku

 • MUHAŞŞEM: Sarhoş, mest. Devamını Oku

 • MUHAŞŞİD: Tahşideden. Bir yere toplayan. Devamını Oku

 • MUHAŞŞİM: Keskinliği dolayısıyla sarhoş edici şey. Devamını Oku

 • HAMSENÜVIS: f. Hamseci, hamse yazan. Mesnevi tarzıyla beş kitabdan ibâret bir takım yazan kimse. Devamını Oku

 • MUNAZZIM: Sıralayıp dizen, tanzim eden. * Nazm yazan. Vezinli, kâfiyeli, tertibli yazan. Devamını Oku

 • MÜSEVVİD: Müsvedde yapan, ilk nüshaları yazan, temize çekilecek olan yazıyı yazan. * Resmi dairede kâtip. Devamını Oku

 • RAKIM: Bir yerin deniz seviyesinden yükseklik derecesi. Kod. * Rakam yazan. Çizen. Tahrir eden, yazan. Devamını Oku

 • MEDİHASENC: f. Medihnâme yazan, övücü yazılar yazan. Devamını Oku

 • MUHARRİR: Yazan. Tahrir eden. Kâtib. Kitab te’lif eden. Gazetede yazı yazan. Devamını Oku

 • TEEMMÜL: İyice, etraflıca düşünmek. Derin derin düşünmek.(Evet, aklı bozulmayan bir şahıs, teemmülü neticesinde anlar ki: Meselâ: Bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kâinatın ekser mesâilini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının proğramını derceden ve insanın kalbini binlerce âlemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarih-i hayatını taallukatiyle beraber Devamını Oku

 • NÜVİS: f. Yazan, yazıcı. Devamını Oku

 • DUR-NÜVİS: f. Uzağı yazan. Telgraf. Devamını Oku

 • HATTAT: Çok güzel yazı yazan san’atkâr. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar