MUHALAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUHALAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUHALAT: (Muhal. C.) Mümkün olmayanlar. Muhaller. Muhal ve bâtıl olan şeyler.

MUHALAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUHALATÂT: Güzel anlaşmalar, karışmalar, uyuşmalar. Devamını Oku

 • CÜZ’İYYAT: Cüz’î olan şeyler. Ufak tefek şeyler. Mânası düşünüldüğünde zihinde ortaklık kabul etmeyen şeyler. Mânası başka şeylere şâmil olmayanlar. Devamını Oku

 • MUHAL-İ ÂDİ: Herkesin anlayabileceği imkânsızlık ve muhal. Az düşünenlerin de bilebileceği, mümkün olmayan iş. Devamını Oku

 • BESAİT: (Basit. C.) Basit şeyler. Mürekkeb ve memzuç olmayanlar. Devamını Oku

 • MEŞRUAT: (Meşru. C.) Hak ve meşru olan şeyler. Haram ve yasak olmayan şeyler. * Şeriatla alâkalı şeyler. Devamını Oku

 • MUHAL: İmkânsız, vukuu mümkün olmayan. Bâtıl, boş söz. * Hurâfe olan nazariye. Devamını Oku

 • MUHALÜN LEH: “Lehine gönderilen” Alacaklı olan kişi. Devamını Oku

 • KİRPİK-İ AKIL: Mc: Akıl gözünün kirpiği. Aklın, hakikatleri anlamasına engel olan şey.(Meşhurdur ki: Îdin hilâline bakardı cemaat-i kesire. Kimse bir şey görmedi.Zevâli bir ihtiyar yemin etti ki; “Gördüm”. Hâlbuki gördüğü kirpiğinin takavvüs etmiş beyaz bir kılı idi.O kıl oldu onun hilâli. O mukavves kıl nerede? Hilâl olmuş kamer nerede? Ger anladın şu remzi:Zerrattaki harekât, kirpik-i Devamını Oku

 • MUHAYYELAT: (Muhayyele. C.) Hayâl edilmiş olan şeyler. Muhayyel olan şeyler. Devamını Oku

 • İNKILÂB-I HAKAİK: Hakikatlerin tam zıddına dönmesi (ki, böyle bir şey mümkün değildir.) (Bak: İçtima-ı zıdden) (İnkılâb-ı hakaik ittifâken muhaldir. Ve inkılâb-ı hakaik içinde muhal ender muhal, bir zıd, kendi zıddına inkılâbıdır. Ve bu inkılâb-ı ezdâd içinde bilbedahe bin derece muhâl şudur ki: Zıd kendi mâhiyetinde kalmakla beraber, kendi zıddının aynı olsun. S.) Devamını Oku

 • MÜBHEMAT: Belirsiz olan şeyler, mübhem olan şeyler. Devamını Oku

 • VÂCİBÂT: (Vâcibe. C.) Yapılması lüzumlu olan şeyler. Vâcib olan şeyler. Devamını Oku

 • MUKTEBESAT: (Muktebes. C.) (Kabs. dan) Muktebes olan şeyler. İktibas edilmiş ve faydalanmak üzere alınmış olan şeyler. Devamını Oku

 • MUKTEBESAT: (Muktebes. C.) (Kabs. dan) Muktebes olan şeyler. İktibas edilmiş ve faydalanmak üzere alınmış olan şeyler. Devamını Oku

 • MENAHİ: (Nehi. C.) Menedilmiş şeyler. Şer’an yasak edilmiş olan şeyler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar