MUHADERE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUHADERE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUHADERE: Sür'at etmek.

MUHADERE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İZAFE(T): Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak. * Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak. * Mal etmek. * Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması. Devamını Oku

 • İZAFE(T): Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak. * Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak. * Mal etmek. * Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması. Devamını Oku

 • İGARE: Yağma etmek, hücum etmek. * Teşvik etmek. Gayrete getirmek. Acele etmek. Devamını Oku

 • TA’BİD: Mükerrem etmek. * Katran bulaştırmak. * Hizmet etmek. * Zelil etmek. * Zelil etmek, kepaze yapmak. Devamını Oku

 • FÜCUR: Günah. Zina. Namusları pây-mâl etmek gibi şeytanî iştiha. Dinsiz ve ahlâksızların durumu.(Fücur, haktan udul etmek, hak yolunu yarıp nizamından çıkarak fısk u isyana düşmektir. Bilhassa zina etmek, yalan söylemek, edebsizlik etmek mânasına isimlendirilir. E.T.) Devamını Oku

 • MURAKABE: Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek. * Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek. * Hıfz etmek. * Beklemek. İntizar. * Dalarak kendinden geçmek. * Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede kapanmak. Devamını Oku

 • HAL’ (HULÂE): Debbâğların dibâgat ettikleri derinin kazıntısı. * Vurmak. * Men etmek, engel olmak. * Hediye vermek, atâ etmek. * Cima etmek. Devamını Oku

 • TAHDİD: Hudutlandırmak. Sınırlamak. Sınırı belli etmek. * Tarif etmek. * Bir şeyi kasdetmek. * Keskin etmek. Bilemek. Devamını Oku

 • TERGİM: Yere sürtme. * Zelil etmek, hor ve hakir etmek. Rezil, kepaze etmek. Devamını Oku

 • HACR: (Hicr) Men’etmek. Birisine bir şeyi yasak etmek. Malını kullanmaktan men’etmek. * Kucak. Ağuş. Devamını Oku

 • TAHYİS: Zelil etmek, kepaze etmek. * Boyun eğdirmek. Muti etmek. Devamını Oku

 • HEMK: Bir kimseyi bir işle meşgul etme. Birini bir işe daldırma. * İnat etmek. * Sa’y etmek, çalışmak. * Cür’et etmek. Devamını Oku

 • MEL’EME: Cem’etmek, toplamak. * Terbiye etmek, düzeltmek, ıslâh etmek. * Yara yırtığını bağlamak. Devamını Oku

 • İ’DA': Düşman etmek. * Sıçratmak. * Geri getirmek. * Muavenet etmek, yardım etmek. Devamını Oku

 • NAKL: Bir şeyi başka bir yere götürmek, taşımak, yer değiştirmek. * Anlatmak, duyduğu bir şeyi başkasına hikâye etmek, rivâyet etmek. * Bir dilden başka dile çevirmek, terceme etmek. * Eski mest ve çizme. * Yırtık elbiseyi yamamak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar