MUHACİMÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUHACİMÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUHACİMÎN: (Muhâcim. C.) Hücum edip saldıranlar, üşüşenler.

MUHACİMÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUHACİM: Hücum eden, saldıran. Devamını Oku

 • MÜTEHACİMÎN: (Mütehacim. C.) Birbirine hücum edenler, saldıranlar. Devamını Oku

 • İSKÂN-I MUHACİRÎN: Göçmenleri yerleştirme. Devamını Oku

 • MÜTECAVİZÎN: (Mütecaviz. C.) Tecavüz edenler, sarkıntılık eden kimseler, saldıranlar. Devamını Oku

 • MUHACİRÎN: Göç edenler, hicret edenler. İslâmiyetin ilk zuhurunda İslâm olanlardan Mekke’den Medine’ye hicret eden sahâbeler. (Bak: Ensar) Devamını Oku

 • MÜLTEMİSÎN: (Mültemis. C.) İltimas edenler, kayıranlar. Biri için aracılık edip işinin görülmesini dileyenler. Devamını Oku

 • MUHACİR: Göç eden, bir memleketten kalkıp, başka bir yere yerleşen. * Mc: Allah’ın yasak ettiğinden uzaklaşan. Devamını Oku

 • MÜTEVAİDÎN: (Mütevâid. C.) Sözleşenler, vaidleşenler, birbirlerine söz verenler. Devamını Oku

 • MÂRRİN Ü ÂBİRÎN: Gelip geçenler. Gelen giden. Devamını Oku

 • MÜTEŞEBBİHÎN: (Müteşebbih. C.) Benzeyenler, andıranlar. Devamını Oku

 • MÂRRÎN: (Mâr. dan) Geçenler. Devamını Oku

 • MÜDEKKİKÎN: (Müdekkik. C.) İnceden inceye araştıranlar, tedkik edenler. Devamını Oku

 • MÜTEŞEBBİSÎN: (Müteşebbis. C.) Teşebbüs edenler, bir işe girişenler. Devamını Oku

 • MÜTESEFFİLÎN: (Müteseffil. C.) Sefilleşenler, aşağılık olanlar. Devamını Oku

 • MÜTEGAMIZÎN: (Mütegamız. C.) Birbirine göz ucu ile işaret edenler, gözle işaretleşenler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar