MUHABERE MEMURU Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUHABERE MEMURU kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUHABERE MEMURU: Telgrafçı.

MUHABERE MEMURU ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İCRA MEMURU: Mahkeme kararını tatbik ile borçludan borcunu alıp alacaklıya vermekle vazifeli olan adliye memuru. Devamını Oku

 • MUHABERE: Haberleşme. Karşılıklı birbirine haber verme. Devamını Oku

 • MÜDÎR: (Müdür) İdâre eden. Çeviren bakan. * İdareden anlayan. * İdare memuru. Bir dairede memurların başı. * Nâhiye merkezinin idare memuru. Devamını Oku

 • DUR-NÜVİS: f. Uzağı yazan. Telgraf. Devamını Oku

 • BERKEŞİDE: f. Kınından çıkarılmış, sıyırılmış, çıkarılmış.* Mc: İlerletilmiş, çekilip meydana getirilmiş. BERKİYYE : Şimşek gibi. Şimşeğe âit. Elektrik. Telgraf. Devamını Oku

 • LOJİSTİK: Ask: Askerlik san’atının ve seferi orduların iaşe, muhabere ve sevkiyat şartları, hareket ve harb kabiliyeti bakımından en etkili durumda bulundurulması için lâzım gelen çalışmalara aid kısım. Devamını Oku

 • KABLO: Fr. : Telgraf, telefon hatlarında veya elektrik akımı iletmede kullanılan izole edilmiş tellerin bütünü. Devamını Oku

 • ŞAHİNE: Öşür memuru. Devamını Oku

 • MUAŞŞİR: (Aşr. dan) Ondalıkçı. Öşürcü. Aşar memuru. Devamını Oku

 • MAL MÜDÜRÜ: Kazâ mâliye memuru. Devamını Oku

 • MÜNHALL: Boş, meşguliyetsiz, işsiz. * Çözülmüş, çözülen. * Memuru bulunmayan. * Kim: Erimiş. Devamını Oku

 • VEZNEDÂR: f. Vezne memuru. Bir teşkilâta âit parayı alıp veren memur. Devamını Oku

 • SECCAN: (Sicn. den) Gardiyan, zindancı, hapishane memuru. Devamını Oku

 • İBKAEN TA’YİN: İşinden ayrılan bir memuru tekrar eski işine getirme. Devamını Oku

 • CANDAR: f. Diri, canlı, zihayat, ziruh. * Silâhlı kimse. * Muhafız, koruyucu, emniyet memuru. * Yol yiyeceği, azık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar