MUGAYEBE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUGAYEBE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUGAYEBE: Kaybolma. * Bir kimseyi arkasından zemmetme. Gıybet etme.

MUGAYEBE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KADH: Zemmetme, çekiştirme. Bir kimsenin ayıb ve kusurlarını söyleyerek gıybet etme. * Men’etmek, engel olmak. * Çakmak taşını çakmak. * Bir kimsenin işine halel vermek. Devamını Oku

 • LÜMEZE: Bir kimsenin arkasından ayıplarını söyliyen. Gıybet eden. Devamını Oku

 • GIYBET: Arkadan çekiştirmek. Hazır olmayan birisinin aleyhine konuşmak. Birisinin gıyabında hoşuna gitmeyen bir şeyi söylemek. (Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi, kerâhet edip darılacaktı. Eğer doğru dese; zâten gıybettir. Eğer yalan dese; hem gıybet, hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. M.)(Gıybet, mahsus birkaç maddede câiz olabilir:Birisi: Şekva suretinde Devamını Oku

 • GIYABÎ: Arkasından olarak. Kendi hazır olmadığı halde arkasından. Gayba âit. Gayba mensup ve müteallik. Devamını Oku

 • İSTİZMAM: Zemmetme, yerme, tenkid etme. * Kötü ve beğenilmeyen işler yapma. Devamını Oku

 • İŞHAS: Fesatçılık ve dedikoduculuk yapma. Çekiştirme. Gıybet etme. Devamını Oku

 • İTTİBA’: Tabi’ olma. Arkasından gitme. İtaat etme. Tebaiyyet ve imtisal etme.(Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzun reçetesi: İttiba-ı Kur’andır! M.)(Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibaını istilzam edip intac ediyor. Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip, bid’alara giriyor! L.)(Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Devamını Oku

 • GAYBET: Başka yerde bulunmak. Hazırda olmamak. Gıybet. Bir şeyin diğer bir şey içinde gaib olması. (Bak: Gıybet) Devamını Oku

 • AVR: Bir kimseyi kör etme. * A’ver kılma. Bir şeyi alıp götürmek. * Telef etme. * Gözsüzlük. Devamını Oku

 • MUGTAB: Gıybet söyleyici, gıybet eden. Devamını Oku

 • MUAKKİBÎN: Tâkipçiler, arkasından koşanlar, ardından gelenler. Devamını Oku

 • AZY: Bir kimseyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etme. Devamını Oku

 • İLTİMAM: Bir kimseyi ziyaret etme. * Konma, konup durma. Devamını Oku

 • İHAN: (Vehn. den) Bir kimseyi zayıf, kuvvetsiz tutma. Güçsüzlendirme. * Hor görme, tahkir etme. Devamını Oku

 • MURAVAZA: Bir kimseyi kahır veya hile ile iknâ etme, aldatma, kandırma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar