MUGALEBE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUGALEBE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUGALEBE: Üstün olmağa, galib gelmeyeğe çalışmak. Birisine galib gelmek.

MUGALEBE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • GALEBE ÇALMAK: Galib olmak, üstün gelmek. Devamını Oku

 • TAMM: Saçını kesmek. * Galebe etmek. Galib gelmek. * Yükselmek, yüce olmak. * Defnetmek, gömmek. Devamını Oku

 • MUARAZA-İ BİL-HURUF: Söz, yazı veya fikir ile birisine karşı gelmek. Sözlü mücâdele. (Bak: Muallekat-ı seb’a) Devamını Oku

 • MÜKÂVAHA: Muharebede üstün gelme, galib olma. Devamını Oku

 • TEVARÜD: Vârid olma, gelme. Yetişme, vâsıl olma. * Arka arkaya gelmek. * Edb: Birbirinden habersiz olarak iki şâirin aynı beyti veya mısrayı söylemeleri. Devamını Oku

 • İSTİHVAZ: Zafer kazanma, muzaffer ve muvaffak olma, galib gelme. Devamını Oku

 • HUSUL: Peydâ olma. Hasıl olma. Meydana gelmek. Üremek, türemek. Devamını Oku

 • NEŞ’ET: Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek. * Çıkmak. Kaynak olmak. Devamını Oku

 • BÜHTAN: İftira. Birisine yalandan bir şey isnad etme. Birisini suçlu gösterme. * Dalgınlık. * Medhûş ve mütehayyir olma. Devamını Oku

 • TÖHMET: Birisine isnad edilen, fakat kat’iyyetle işleyip işlemediği belirsiz olan suç, kabahat. * İtham altında olma. Devamını Oku

 • SÜ’B: Akıl geri gelmek. * Gittikten so a yine eski yerine dönmek, mekânına gelmek. Devamını Oku

 • MAGUSE: Medet gelmek, yardım gelmek. Devamını Oku

 • HİZAYA GELMEK: Yola gelmek, düzelmek. Devamını Oku

 • HILFE: Muhalefet etmek, karşı gelmek. * Biri gidip diğeri geriye gelmek. * Biçildikten veya yandıktan so a biten ot. * So a biten yemiş. Devamını Oku

 • LEYLE-İ KADR: Ramazân-ı mübârekin ve senenin en kudsi ve kıymetli gecesi. Kur’ân âyetlerinin ilk defa vahiy ile gelmeye başladığı gece. (Bak: Ramazan) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar