MÜFKİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜFKİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜFKİR: (Fakr. dan) Fakirleştiren.

MÜFKİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEFAKKUR: (Fakr. dan) Fakirleşme. Fukaralaşma. Devamını Oku

 • TEFAKKUR: (Fakr. dan) Fakirleşme. Fukaralaşma. Devamını Oku

 • MÜFTEKİR: (Fakr. dan) Muhtaç. * Fakir, züğürt. Devamını Oku

 • FAKR: İhtiyaç, yoksulluk. * Azlık, muhtaçlık. * Cenab-ı Hakk’a karşı fakrını, ihtiyacını hissetmek. * Tas: Kendisindeki bütün her şeyin Allah’a âit olduğunu bilmek.(Gecede zulümat, nasıl nuru gösterir. Öyle de: İnsan, zaaf ve acziyle, fakr ve hâcâtiyle, naks ve kusuru ile, bir Kadir-i Zülcelâl’in kudretini, kuvvetini, gınâsını, rahmetini bildiriyor ve hâkezâ.. Pekçok evsâf-ı İlâhiyyeye bu suretle Devamını Oku

 • RATIK: Bir şeyin yarığını bitiştiren, yırtığını kavuşturup birleştiren. Devamını Oku

 • ORUÇ: (Bak: Savm – Ramazan)(Oruç en gafillere ve mütemerridlere za’fını ve aczini, fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtası ile midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkata muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin fir’avunluğunu bırakıp kemal-i acz ve fakr ile dergâh-ı İlâhiyeye ilticaya bir arzu hisseder ve bir Devamını Oku

 • İFTİYAK: Fakirleşmek, yoksullaşmak. Devamını Oku

 • TEREB: Fakir olmak, fakirleşmek. Devamını Oku

 • TEREB: Fakir olmak, fakirleşmek. Devamını Oku

 • MÜTENEKKİR: Bilinmeyecek, tanınmayacak surete giren. Kıyafet değiştiren. Devamını Oku

 • İFKAR’: Fakir düşürme, fakirleştirme. * Hayvanı kirâya verme. Devamını Oku

 • CİHET-ÜL VAHDET-İ İTTİHAD: Birleşmenin birlik ciheti. Yani birleştiren temel unsur. Birleştiren ve birleşilen esas. Devamını Oku

 • MÜTEVAZİ’: Gururlu olmayan, alçak gönüllü, kendi fakrını bilen. * Gösterişsiz. Devamını Oku

 • MUGAYYİR: Tağyir eden, değiştiren. Devamını Oku

 • ACZ: Beceriksizlik. İktidarsızlık. Kuvvetsizlik. Güçsüzlük. Yapamamak. * Zarardan korunmak gücünün olmaması. * Bir şeyin geri tarafı. (İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi, acz, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebârüz ettiği gibi: İnsandaki kusur, kemalat-ı Sübhâniyye derecelerine bir mirsaddır. İnsandaki fakr, gına-i rahmetin derecesine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar