MÜFAHEME Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜFAHEME kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜFAHEME: (Fehm. den) Anlaşma.

MÜFAHEME ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜNFEHİM: (Fehm. den) Anlaşılan, kavranılan, fehmedilen. Devamını Oku

 • MÜSTEFHEM: (Fehm. den) Anlaşılan, fehmedilen. Devamını Oku

 • İNFİHAM: (Fehm. den) Anlaşılma, fehmedilme. Devamını Oku

 • CEVDET-İ FEHM: Fehm ve anlayış üstünlük ve iyiliği. Devamını Oku

 • MÜSTEFHİM: (Fehm. den) Soran, anlamak isteyen. Devamını Oku

 • MASDAR-I CA’LÎ: (Mec’ul) yapma olan masdar. Arapçada, bazı isim ve sıfatların sonlarına (-iyyet) ilâve edilerek yapılır. Meselâ: İnsan: İnsaniyyet, Şâir: Şâiriyyet. Câhil: Câhiliyyet. Merbut: Merbutiyyet gibi.Arapça veya Farsça kelimenin sonuna (-îden) eki getirilerek yapılır. Meselâ: Cenk. den, Cengîden: Cenk etmek. Fehm. den, Fehmîden: Anlamak.Taleb. den, Talebîden: istemek. Devamını Oku

 • FEHM: Ulu kişi. Devamını Oku

 • KEM-FEHM: Anlayışı kıt. İdrâki az. Devamını Oku

 • İFTİHAM: (Fehm. den) Kavrama, anlama. Fehmetme. Devamını Oku

 • SÜHAN-FEHM: f. Sözün, kelâmın değerini takdir eden. Devamını Oku

 • FEHEM: (Fehim – Fehm) Anlayış. Zihnen kavrayış. Devamını Oku

 • MEFAHİM: Mefhumlar. Anlaşılan şeyler. Anlaşılan mânâ ve mefhumlar. Devamını Oku

 • MUKAVELE: Kavilleşmek. Karşılıklı anlaşmak. Sözleşmek. * Anlaşmada imzalanan ve karar altına alınanların yazıldığı kâğıt. Devamını Oku

 • GAMIZ: Anlaşılmaz, anlaşılması güç. * Kapalı ve karışık söz. * Çukur yer. * Zayıf kişi. Devamını Oku

 • MUVAFAKAT: Uygunluk. Uymak. Anlaşmak. Karşılıklı anlaşma. Râzı olma. Müsâade. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar